Vattennivåer fortfarande låga i Nyköpings kommun

22 mars 2019
Bo, bygga och miljö

Vattennivån är fortfarande mycket under det normala i Nyköpings- och Oxelösunds största vattentäkt Högåsen. Därför uppmanar kommunen till fortsatt sparsamhet.

På Världsvattendagen den 22 mars uppmärksammar Nyköpings kommun vårt viktigaste livsmedel: vatten. Grundvattennivåerna är fortsatt mycket låga i Mälardalen med omnejd. Yngaren som förser både Nyköping och Oxelösunds kommun med dricksvatten har en vattennivå på 1,20 meter under normalvattenstånd. 

- Vi har sett att återhämtningen i grundvattennivåerna har tagit längre tid de senaste åren, så även i år. Därför råder det fortfarande bevattningsförbud, säger Mats Lindberg, VA-chef i Nyköpings kommun.

Nyköpings kommun uppmanar till sparsamhet med dricksvattnet. Bevattningsförbudet gäller stora dricksvattenuttag, till exempel att fylla upp pooler och att vattna gräsmattor.  

- Det finns många enkla, små saker man kan göra för att spara på vattnet. Det första är ju att ta hand om det regnvatten som kommer ner. Vi vet ju inte hur vädret blir framöver, så spara på det du kan, uppmanar Mats Lindberg.

Fler tips för att spara vatten

• Byt till snålspolande kranar och toalett

• Ta korta duschar och stäng av vattnet när du tvättar håret

• Stäng av kranen när du borstar tänderna

• Ställ vattenkaraffen i kylen, så slipper du spola tills vattnet blir kallt

Låga vattennivåer

Den största vattentäkten i Nyköping är Högåsen. Högåsen försörjs bland annat av vatten från sjön Yngaren. Vattenståndet i Yngaren är lågt. Nu i mars 2019 är vattenståndet 1,20 meter under normalvattenstånd. Det är normalt att Yngarens vattenstånd varierar mycket, men nu har den låga nivån hållt i sig i flera år. 

För Sverige i stort har grundvattennivåer hämtat sig. Men i södra Norrland och Mälardalen med omnejd är de fortfarande mycket under det normala i de stora magasinen. Se SGUs karta över Sverige för mars 2019.