Vassklippning i Svandammen och Kungshagen

7 november 2022
Bo, bygga och miljö Bo, bygga och miljö - Natur och mark Bo, bygga och miljö - Samhällsutveckling och hållbarhet Hållbar utveckling - Agenda 2030

Måndagen den 7/11 börjar Nyköpings kommun att klippa vassen i Svandammen och vid kanotstadion i Kungshagen i Nyköping.

Rensningen och vassklippningen görs för att inte vattenspeglarna ska växa igen. Men med balans för att alla djur och växter ska fortsätta trivas.

- Det finns ju en hel del djur- och växtliv som trivs här. Så vi får samsas, vi som gillar öppet vatten och de som föredrar vass, säger Jocke Paldanius, på Parkenheten i Nyköpings kommun.

Arbetet börjar i Svandammen och när det är färdigt står vassen vid kanotstadion i Kungshagen på tur. Rensning och klippning av vassen är ett återkommande underhållsarbete. När vass och vattenväxter är klippta tas de upp ur vattnet. Då minskas återförandet av näring, vilket annars leder till att förmultnade växter göder och slammar igen botten.

Det är entreprenören Sala Vassklippning AB som utför jobbet på beställning av Nyköpings kommun.