Meny

Vårens program på Anhörigstöd

30 januari 2020
Omsorg och stöd Omsorg och stöd Omsorg och stöd - Anhöriga och frivilliga

Nu kan du anmäla dig till vårens föreläsningar, tematräffar och anhöriggrupper på Anhörigstöd. Anhörigstöd finns till för dig finns till för den som stöttar eller vårdar någon som är äldre, långvarigt sjuk eller som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. 

Föreläsningar

 • Asperger syndrom – kommunikation ur två perspektiv! Kerstin Nyberg och Daniel Nyberg är mor och son. Daniel har diagnosen Aspergers syndrom, 20 april kl 18 – 20
 • Psykisk ohälsa och medberoende, finns det? Ingrid Lindholm som själv är anhörig och har lett ett tre-årigt anhörigprojekt föreläser, 21 april kl 17.30 – 19.30

Tematräffar med samtal och erfarenhetsutbyte

 • Missbruks/beroendevård i Nyköpings kommun, 20 februari kl 17.30 – 19
 • Strokeföreningen gästar, 8 april kl 15 – 16.30
 • Dagverksamhet och hemtjänst för personer med demenssjukdom, 16 april kl 15 – 16.30
 • Medlemmar i Al-anons familjegrupp berätta om sin resa. Al-Anon är en gemenskap av anhöriga (familj, släkt, vänner) till alkoholister, 16 april kl 17.30 – 19.00
 • IFSAP (intresseföreningen för schizofreni och liknande psykoser) gästar, 22 april kl 15 – 16.30
 • Stöd från kommunen, 23 april kl 15.00 – 16.30  
 • Få hjälp med samordning, 23 april kl 17.30 – 19.00
 • Lokalföreningen Attention Nyköping gästar, n intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 6 maj kl 15 – 16.30
 • Demensföreningen i Nyköpings kommun gästar, 13 maj kl 15.00 – 16.30

Anhöriggrupper

I en anhöriggrupp kan du utbyta erfarenheter och få kontakt med andra som befinner sig i en liknande livssituation. Vissa träffar har fokus på samtal och reflektion, andra träffar har fokus på information. Vi använder ofta studiecirkelmaterial. 

Anhöriggrupper startar när tillräckligt många är anmälda. 

Gratis för dig

Det kostar inget att delta i grupper, tematräffar och föreläsningar, men antalet platser är begränsade. Därför krävs det oftast föranmälan. 

Mer information om Anhörigstöd, och om programmet finns på Anhörigstöds webbsida. 

Anhörigstöd hette tidigare Anhörigcenter men bytte namn vid årsskiftet. 

Kontakt

Du är även välkommen att ringa eller skicka e-post till Anhörigstöd om du vill veta mer eller om du vill få programmet skickat till dig.

Telefonnummer: 0155-45 74 10
E-post: anhorigstod@nykoping.se
Facebook: facebook.com/anhorigstodinykoping