Vårens program på Anhörigcenter

21 december 2018
Omsorg och stöd

Nu kan du anmäla dig till vårens anhöriggrupper, tematräffar och föreläsningar på Anhörigcenter. Anhörigcenter finns till för dig som stöttar eller vårdar någon oavsett anledning.

Föreläsningar:

 • Man kan om man vill – att leva med aspergers syndrom, ur två perspektiv – Kerstin Nyberg och Daniel Nyberg är mor och son. 19 februari
 • Inte som andra – en föreläsning om anhörigskap, Thomas Hedmalm och Marianne Flynner om hur relationer påverkas av ett anhörigskap. 19 mars
 • Anhörig i ett hav av känslor – Maria Estling Vanneståhl om att ha en mamma som drabbas av demens samtidigt som man själv är mitt i livet. 2 april. 
 • Människan bakom missbruket – Peter från ”Våga va” om hur missbruk hos en person påverkar en familj. 3 april. 

Tematräffar för ökad kunskap:

 • Få hjälp med samordning. 20 februari
 • Bra mat ger bättre hälsa. 20 mars. 
 • Inför flytt till äldre- och demensboende - särskilt boende. 24 april. 

Tematräffar för samtal och erfarenhetsutbyte:

 • Samtal och erfarenhetsutbyte för dig som är förälder till en person som har funktionsnedsättning. 13 februari, 13 mars.  
 • Samtal och erfarenhetsutbyte kring demens. 13 februari, 13 mars, 11 april
 • Samtal och erfarenhetsutbyte kring stroke. 12 februari, 12 mars, 9 april.

Mötesplats

En onsdag varje månad arrangeras mötesplats där du kan komma till Anhörigcenter för att fika och träffa andra anhöriga för samtal och erfarenhetsutbyte.
27 februari, 27 mars, 24 april, 22 maj.

Anhöriggrupper

 • För dig som är förälder/vårdnadshavare till någon som missbrukar alkohol eller droger – 10 träffar utifrån metoden CRAFT, start den 17 januari.

Anhöriggrupper sker ofta i studiecirkelform utifrån ett studiecirkelmaterial, där du får möjlighet att dela tankar och erfarenheter tillsammans med andra som är i liknande situation.

Andra anhöriggrupper än den ovan startar när tillräckligt många är anmälda.

Gratis

Det kostar inget att delta i grupper, tematräffar och föreläsningar, men antalet platser är begränsade. Därför krävs det oftast föranmälan.

Hela programmet

Mer information om Anhörigcenter, om anhöriggrupper, tematräffar och föreläsningar finns på Anhörigcenters webbsida: www.nykoping.se/anhorigcenter

Kontakt

Du är även välkommen att ringa, höra av dig på Facebook eller skicka e-mejl till Anhörigcenter om du vill veta mer eller om du vill få programmet skickat till dig.

Telefonnummer: 0155-45 74 10
E-mejl: anhorigcenter@nykoping.se
Facebook: facebook.com/anhorigcenterinykoping.

Varmt välkommen!