Meny

Välbesökt informationsträff om unga och droger

26 februari 2020
Barn och utbildning Omsorg och stöd

När polisen och socialtjänsten bjöd in till en temakväll om unga och droger var intresset stort hos föräldrarna i Nyköpings högstadieskolor. Polisen Frida Thörn och kommunens SIG-samordnare (sociala insatsgruppen) Tina Wikström berättade om situationen just nu i Nyköping och hur föräldrar kan och bör agera.

– Det var många som ställde frågor, engagemanget var stort, säger Tina Wikström som bland annat berättade att det är ett högt tryck just nu på kommunens rådgivare och behandlare i drogfrågor.

Föräldrarna fick bland annat information om kännetecken hos unga som provar droger – vilket utlöste lättade skratt när Frida Thörn konstaterade att många av kännetecknen också är typiska för vilken tonåring som helst: trötthet, ilska och irritation, intresse för pengar, nytt kompisumgänge. Men att det är föräldrarna som bäst känner sitt barn och ser när det blir förändringar i beteendet.

– Det är viktigt att man som förälder vågar söka hjälp och släpper känslan av att man är en ”dålig förälder”, säger Tina Wikström, som också är behandlare inom kriminella tankemönster.

Vanligt med droger

Att det ofta förekommer både alkohol och droger på fester är mycket vanligt i dag och föräldrar uppmanas att läsa på så att de kan bemöta argument som att ”cannabis är mindre farligt än sprit”.

– Även om inte ruset i sig är dödligt så leder det ofta till situationer som kan bli dödliga: depression och självmord, trafikolyckor, kriminalitet och så vidare. Man ser att Colorado i USA har fått många fler vålds- och trafikbrott efter att de legaliserat cannabis, säger Frida Thörn.

Stöd och hjälp finns

Socialtjänsten har flera stödinsatser och hjälp till unga som använder narkotika eller hamnat i annan kriminell livsstil. Öppenvård ungdom nås på 0155-24 78 20. Det går också bra att vända sig till områdespolisen vid frågor eller misstankar.

Läs gärna 8 myter om cannabis (faktahäfte från Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle)