Meny

Vad tycker du om Nyköpings kommun?

22 augusti 2019
Kommun och politik

Nu är det dags för SCB:s årliga medborgarundersökning där invånarna tillfrågas om hur det är att leva i Sveriges kommuner. Vi i Nyköpings kommun vill gärna veta vad du tycker om oss.

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Den som är med i undersökningen kan svara med pappersenkäten eller på SCB:s webbplats, där det även går att svara på engelska, finska eller spanska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

SCB:s medborgarundersökning görs för att mäta invånarnas attityder till verksamheterna i kommunerna.

I medborgarundersökningen betygsätter du som invånare följande tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun

Svaren ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och värdefull vägledning i kommunens arbete.

I årets omgång deltar 135 kommuner och totalt kommer 161 500 personer ingå i urvalet. 

Sista svarsdag

Om du svarar via postenkät måste du posta den senast den 29 oktober. Sista dag att besvara enkäten på webben är 4 november, kl. 13.00. 

Resultatet presenteras i december

Resultaten av höstens undersökning kommer att skickas till de deltagande kommunerna i mitten av december. Den 18 december kommer de att finnas i SCB:s Statistikdatabas.