Meny

Utredning om boende

11 september 2020
Omsorg och stöd

En Lex Sarah-utredning görs just nu gällande ett av Nyköpings kommuns boenden där tidigare personal misstänks ha haft sexuella relationer med klienter. Händelsen är IVO-anmäld.

Personal på en enhet i Nyköpings kommun gjorde i augusti en lex-Sarah-rapport om en annan enhet inom individ- och familjeomsorgen i kommunen. Enligt rapporten ska några anställda vid olika tillfällen ha inlett sexuella relationer med klienter på boendet.

- De personerna arbetar inte längre inom kommunens boenden, säger Glenn Andersson, chef för individ- och familjeomsorgen i Nyköpings kommun.

Han konstaterar att även om det finns rutiner för hur anställda ska agera och vad som är tillåtet och inte så kan de behöva förändra och förtydliga dem.
Anmälarna skriver att ”konsekvenserna bland annat kan bli brist på tillit till personalens professionalitet, trauma och stigmatisering.”

- Det är oerhört viktigt att våra klienter inte känner att de skuldbelägger sig själva i det här. Därför är det viktigt att det utreds skyndsamt och att vi ser över hur vi arbetar med frågor kring vad som är ett okej beteende för en anställd både under arbetstid och utanför arbetstid.