Meny

Utökat samarbete mellan universitet och Nyköpings kommun

2 oktober 2019

Arnö skola i Nyköpings kommun har blivit utsedd till övningsskola av Linköpings universitet. Studenter som läser till grundskollärare, förskoleklass till årskurs tre, kommer att erbjudas göra alla sina praktikperioder på Arnö skola. För Nyköpings kommun är detta en möjlighet att skapa större samarbetsyta med universitetet och med andra kommuner som har övningsskolor.

 

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är en obligatorisk och viktig del av lärarutbildningen, där praktik och teori knyts samman. Det är lärarstudentens möjlighet att få ta del av lärarvardagen och få insikt i hur verksamheten ser ut i olika delar av skolväsendet.

Under hösten kommer fyra lärarstudenter att genomföra sin första VFU-period på Arnö skola. 

- Vi är glada och stolta över att ha blivit utvalda till övningsskola. Det är en kvalitetssäkring både för oss och studenterna, berättar Tina Johansson, rektor Arnö skola och Tunabergs skola. Det är en möjlighet för oss att ge studenterna en riktigt bra VFU och för oss att bidra till kompetensförsörjningen i Nyköpings kommun.

Att så många som fyra lärarstudenter koncentreras till en skola säger Tina Johansson kan ge ömsesidiga fördelar för både studenter och skolan, så som att studenterna återkommer till samma skola och kan skapa relationer med elever och framtida kollegor.

Lärarstudenterna kommer att få en utbildad och erfaren handledare som mentor under sina VFU-perioder. Nyköpings grundskolor har flera handledare för att ta emot lärarstudenter. För att bli handledare på en övningsskola ska man förutom yrkesskicklighet och behörighet i rätt verksamhetsområde ha genomgått 7,5 hp handledarutbildning.

Det övergripande målet med att universiteten utser så kallade övningsskolor är att kvalitetssäkra de blivande lärarnas verksamhetsförlagda utbildning (VFU), stärka deras professionsutveckling och skapa förutsättningar för samverkan mellan universitet och skolan.