Utökad stadstrafik från och med 15 augusti

8 augusti 2022
Trafik och resor

Från och med den 15 augusti utökas stadstrafiken i Nyköping med fler avgångar för linje 1, 2 och 3. Linje 2 får också en ny linjesträckning genom Brandkärr.

- För att möta det ökade resebehovet och ge fler möjligheter att resa kollektivt utökar vi stadstrafiken och prioriterar fler turer på tider och linjer där många vill resa. Förslaget har tagits fram och bearbetats i ett samarbetsprojekt mellan kommunen, Region Sörmland och Nobina, säger Sofia Carlson, enhetschef på Samhällsbetalda resor på Nyköpings kommun.

Linje 1, 2 och 3 utökas och får en regelbunden och mer synkroniserad tidtabell där alla dessa linjer kommer att ha 10-minuterstrafik under rusningstrafiktiden, som också förlängs något. Samtliga bussar i stadstrafiken kommer att få koordinerade avgångar från bussterminalen för att underlätta anslutande byten.

Linje 2 får också en ny linjesträckning genom Brandkärr som gör det enklare och snabbare att åka dessa sträckor. Den nya linjesträckningen medför att hållplatserna Ortvägen, Mariagården, Mariebergsgården, Gustavsbergsstigen Väst och Gustavsbergsstigen Ost inte längre trafikeras av linje 2. På kartan nedan kan du se din närmaste hållplats.

Linje 161 trafikerar fortfarande samtliga av de aktuella hållplatserna och linje 162 trafikerar fortfarande Gustavsbergsstigen Väst och Gustavsbergsstigen Ost.

Läs mer om utökningen av stadstrafiken samt linjeförändringen på Sörmlandstrafikens webbplats.