Meny

Unga företagare slipper avgift

3 december 2019
Näringsliv och arbete

För att uppmunutra och underlätta entreprenörskap hos unga har Nyköpings kommun beslutat att ta bort avgifterna för unga företagare som driver verksamhet inom livsmedelshantering. 

Beslutet gäller unga som startar, driver och avvecklar sitt företag under en bestämd tid, kortare än ett kalenderår. 

- UF-företag bedrivs i mycket begränsad omfattning och under en begränsad tid, ändå kan dessa verksamheter uppfylla definitionen för att vara ett livsmedelsföretag, säger Amal Shabibi, chef för Livsmedelsenheten i Nyköpings kommun. Det kan hända att vi inte hinner göra kontroll innan verksamheten har upphört och därför bedömer vi att de inte behöver betala avgiften för den årliga kontrollen. 

Ett vanligt företag som driver livsmedelshantering betalar en avgift till Nyköpings kommun när verksamheten registreras. Verksamheterna betalar också en årlig avgift för de kontroller som kommunen utför enligt Livsmedelslagen. 

Modeller för ungt företagande

Ung Företagsamhet (UF) och liknande organisationer ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Företagandet som sker inom ramen för UF:s modell innebär att gymnasieelever får starta, driva och avveckla ett UF-företag under en bestämd tid, oftast ett läsår. Till skillnad mot ett vanligt företag har ett UF-företag inget organisationsnummer och företagen räknas inte av skatteverket som varken aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma. Varje år registreras 1–3 UF-företag hos Livsmedelsenheten i Nyköpings kommun.

Avgiften tas bort av särskilda skäl

Med stöd av 10§ Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter får en kommun sätta ned eller efterskänka avgiften om det finns särskilda skäl. 

Efterskänkningen av avgifter för unga företagare anses inte ha en betydande påverkan på kontrollmyndighetens ekonomi och resurser. 

Läs mer om företagande i Nyköpings kommun 

Läs mer om Livsmedelsenhetens uppdrag