Tyck till om biblioteket

20 juni 2023

Vad tycker du om biblioteket? Det kan du svara på i en enkätundersökning som pågår till 9 juli.

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny biblioteksplan. Det är ett politiskt beslutat styrdokument som sätter mål för kommunens bibliotek. Dina svar i enkäten kommer användas för att ta fram en ny biblioteksplan för åren 2024–2027.

-Våra bibliotek är till för alla. Därför är det viktigt att vi vet vilka behov och önskemål som finns. Det är till stor hjälp om du vill svara på frågorna, säger Sara Stribe Pavell, enhetschef bibliotek i Nyköpings kommun.

Enkäten innehåller sex stycken frågor och tar några minuter att besvara.

Besvara enkäten