Meny

Två nya YH-kurser stärker Campus Nyköpings utbud

16 juni 2021
Barn och utbildning Näringsliv och arbete

Myndigheten för Yrkeshögskolan godkänner att Campus Nyköping startar två nya korta utbildningar hösten 2021. Utbildningarna erbjuder viktig kompetensutveckling för människor som ofta arbetar inom svåra och komplexa områden i känsliga delar av livet.

Kursen Palliativ vård omfattar 30 YH-poäng och Professionella samtal omfattar 50 YH-poäng. De riktar sig till yrkesverksamma inom vård och omsorg men också till andra som har behov av förstärkt kompetens inom dessa områden.

De två nya kurserna kompletterar de redan tidigare godkända YH-kurserna Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd, Hållbara event samt Diagnosklassifikation.

Möjligt att kombinera med jobb

De korta utbildningarna erbjuds på distans och kvartsfart för att kunna kombinera studier och arbete. Undantaget är kursen Hållbara event som vanligtvis ges på plats på Campus Nyköping, även den på kvartsfart.

- En del i vårt uppdrag är att möjliggöra utbildning för redan yrkesverksamma och därför är dessa kurser och korta utbildningar ett viktigt tillskott till våra ordinarie YH-utbildningar, säger rektor Fredrik Dolk.

De korta utbildningarna och kurserna startar 1 november 2021 och ansökningsperioden öppnar 16 augusti.