Två garage från Hemgården sparas i samband med rivning

13 juni 2023
Kommun och politik

Sedan 1960-talet har kommunen arrenderat ut mark till 52 kallgarage i Hemgården. Marken ska nu användas i samband med Ostlänkenbygget och garagen ska rivas.

Alla arrendeavtal är uppsagda. Då garagen har ett visst kulturvärde finns planer på att i samråd med extern samarbetspartner montera ner, magasinera och uppföra några garage på annan plats.

Automobilsällskapet i Nyköping har visat intresse att på egen bekostnad montera ner några garage för att kunna uppföra två garage på sällskapets område på Skavsta. Ett av garagen är då tänkt att ingå i deras ANA-museum och vara öppet för allmänheten. Tidplanen för denna åtgärd är ännu inte satt eller avtalad.

- Det känns bra att kommunen kan bidra till att Automobilsällskapet nu tar över garage för att kunna visa upp dem för allmänheten. Garagen är en del av Nyköpings långa motorhistorik, säger Stefan Sköldén, mark- och exploateringsingenjör.

Kommunstyrelsen fattade 12 juni beslut om att finansiera rivning. Kostnaderna beräknas uppgå till maximalt 1 miljon kronor.