Tryggt i skolan efter lovet, men polisutredning pågår

26 februari 2019
Barn och utbildning Kommun och politik Barn och utbildning - Grundskola

Polisutredning pågår fortfarande av de händelser som innebär misstankar om att elever på Gruvans skola, Långberg sexuellt trakasserat och ofredat andra elever. Den 21 februari fattade skolan beslut om fortsatta åtgärder för de tio berörda eleverna. 

Insatserna är individuella – det blir inte samma lösning för alla. 

Information har gått ut till både medarbetare och berörda elever och vårdnadshavare. Övriga elevers vårdnadshavare i årskurs 6 har också fått information samt kommer att bli inbjudna till ett föräldramöte.

Skolledningen bedömer att det är tryggt att vara i skolan och verksamheten fortsätter som vanligt efter sportlovet. Skolan samarbetar nära med polis, socialtjänst och säkerhetsansvariga på kommunen för att hantera och bedöma situationen. Olika trygghetsskapande åtgärder har förberetts, till exempel ökad närvaro av vuxna på skolan för att minska och fånga upp eventuell oro. 

Socialtjänstens ungdomsstödjare är på plats direkt efter lovet och Elevhälsan har kopplats in. I samverkan med kommunen arbetar även polisen med trygghetsskapande åtgärder kopplat till pågående polisutredning. Socialtjänsten och skolan ger stöd till de utsatta eleverna och deras familjer.