Meny

Trots tapp i företagsranking - nöjd kund-mätning vänder uppåt

24 september 2019
Näringsliv och arbete Barn och utbildning Omsorg och stöd Bo, bygga och miljö Trafik och resor Kommun och politik Uppleva och göra

Idag släppte Svenskt Näringsliv sin jämförande rapport om kommunernas företagsklimat i Sverige. Resultatet visar att kommunen tappat från plats 153 till plats 191 på rankinglistan. Rankingen genomförs av Svenskt Näringsliv och jämför kommunernas företagsklimat.

- Vårt resultat i Svenskt Näringslivs mätning är inte alls i linje med våra ambitioner, vi kan så mycket bättre, kommenterar Maria Karlsson, näringslivschef i Nyköpings kommun. Det finns ett missnöje och saker vi nu behöver åtgärda. Förändringsarbetet Fokus nöjd kund är från och med i år en viktig motor för att skapa tydliga förbättringar och förenklingar. Näringsliv är ett politiskt fokusområde och vi har starkt stöd från politiken och vår kommunledning där centrala ledningslaget är styrgrupp för förändringsarbetet, säger Maria Karlsson, näringslivschef.

Finns på Nyköpings dagordning

När företagare, politiker och tjänstemän möttes på Stora Mötesdagen i Nyköping redogjorde Svenskt Näringslivs regionchef Björn Lindgren för lägesbilden. En stor andel av de 167 svarande (37 procent), är mycket nöjda, 29 procent är nöjda men 34 procent av de svarande är missnöjda. Siffrorna och rankingresultatet är en av utgångspunkterna för Fokus nöjd kund som också siktar på ytterligare förändringar.

- Nyköping tappar tyvärr i vår ranking. Samtidigt vet jag att ett omfattande arbete med att möta upp mot företagens förväntningar och behov pågår. När det får fäste i organisationen kan det förhoppningsvis bidra till att vända utvecklingen., säger Björn Lindgren, regionchef Sörmland på Svenskt Näringsliv.

Fler är nöjda med ärendehanteringen

Även om Nyköpings kommun sjunker i rankingen så ser man redan nu att införda förbättringsåtgärder ger resultat. Alla företag som varit i kontakt med kommunen får betygsätta kommunens ärendehantering och ge sitt betyg i nöjd kund index (NKI) som en gång om året sammanställs och jämförs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Den NKI-mätning som gjorts sedan årsskiftet i jämförelse med de fem senaste åren, visar att resultatet är det bästa hittills. Både Brand, Bygg, Livsmedel och Servering klättrar uppåt med allt fler nöjdare kunder, och flest har området Mark. Däremot backar Miljöområdet. NKI-målet är däremot inte nått och fortsatt arbete behövs.

Inspireras av Rättvik

Kommunens pågående förbättringsarbete inspireras av Rättviksmodellen och Tillväxt och Tillsyns tankar om hur kommuner kan arbeta för att förenkla livet för företag. Både handläggare och politiker i Nyköping deltar nu i olika utbildningar och seminarier.

- Vi i kommunen har mycket att ta tag i utifrån de rankingar som görs, inte minst frågor som bemötande, tillgänglighet och effektivitet, säger Anna Selander, samhällsbyggnadschef. Vi har börjat ett omfattande arbete och ser redan att företagarnas egna upplevelser av vår ärendehantering, är de bästa på länge. Det här slår inte igenom i rankingar och kan kännas motstridigt, men är en viktig bekräftelse att vi är på rätt väg.

”Vi behöver ett välmående näringsliv”

- Det är otroligt viktigt att vi har ett välmående näringsliv, säger Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande, samt ordförande i Näringslivsutskottet. Vi har så goda förutsättningar. Vår tillväxt och befolkningsökning bidrar till att bygga Nyköping starkt, men pusselbitarna i hur vi kan stärka varandras roller behöver vi bli bättre på att lägga tillsammans. Därför är det här utvecklingsarbetet så viktigt.

Svenskt Näringslivs webbplats kan du läsa mer om resultatet i årets ranking av företagsklimatet.