Meny

Trafikverket redovisar lägesrapport utan regional koppling

30 oktober 2020
Bo, bygga och miljö Trafik och resor Näringsliv och arbete Kommun och politik Bo, bygga och miljö Trafik och resor Näringsliv och arbete Kommun och politik

I juni 2020 fick Trafikverket uppdrag av regeringen att redovisa förslag för nya stambanor inom en total kostnadsram på 205 miljarder kronor i 2017 års prisnivå. Förslaget ska presenteras i en utredning senast 28 februari 2021. Under måndagen 26 oktober presenterades en av delrapporterna.

För att öka möjligheten till hållbara resor på järnväg har Trafikverket regeringens uppdrag att planera och bygga nya stambanor. En av de nya stambanorna är Ostlänken, en 16 mil lång dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping, som bland annat ska bidra till regionförstoring, regional utveckling och tillväxt. 

I lägesrapporten presenteras utredningsförslag som utgår helt från ändpunktsmarknaderna (Stockholm – Malmö, Stockholm – Göteborg). I de förslagen förbises den regionala utvecklingen och regionförstoringen helt, såväl i Sörmland som i hela Stockholm-Mälardalen. De regionala nyttorna försvinner i och med att den regionala trafiken i förslagen begränsas kraftigt och de centrala stationslägena uteblir.  

- Att skapa goda förutsättningar för starka arbetsmarknadsregioner och regional utveckling har varit en central del i arbetets utveckling från start. Det som föreslås i den här utredningen kommer inte tillgodose de behov som finns när det gäller regional utveckling som finns i de tre storstadsregionerna. Vi skulle gärna se att man vänder på perspektiven och redovisar ett system som tillgodoser de regionala behoven i de tre storstadsregionerna och utifrån detta sedan föreslår åtgärder i resten av systemet som bidrar till en fungerande helhetslösning. Dessutom har de inte tagit hänsyn till Stockholm Skavsta Flygplats roll i det nationella och storregionala kommunikationssystemet där övergången mellan tåg och flyg är av stor vikt, säger kommunstyrelsens ordförande Urban Granström. 

Ostlänken har beslutad tillåtlighet och projektet har kommit längst i Sörmland, där bland annat projekteringen för att bygga Nyköpings resecentrum och bibanan är i full gång. Kommunerna Trosa och Nyköping arbetar tillsammans med Region Sörmland och Trafikverket, i sammanhang som projektering och produktionsplanering. Byggstart av Nyköpings resecentrum är planerad att ske inom två år.  

- Vårt arbete är att skapa bättre förutsättningar för Nyköpings kommun och ett hållbart resande för Nyköpingsbor och inpendlare. Det här ett utredningsförslag och i Nyköping fortsätter vi arbeta vidare utifrån de beslut och avtal som finns. Planeringen av Ostlänken fortsätter, liksom för andra beslutade projekt inom den nationella planen.  

Trafikverket har bjudit in regioner och kommuner till samråd kring utredningsförslagen. Även en träff med statssekreterare är inplanerad inom kort. 

Kontakt: 

Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande