Meny

Tonvikt på äldre och barn i budget för 2022

14 september 2021
Kommun och politik

En satsning på att minska försörjningsstödet och fokus på barn och ungas hälsa. Det finns bland det politiska styrets förslag till 2022 års budget för Nyköpings kommun. Vård- och omsorgsnämnden och barn- och ungdomsnämnden är dem som får störst tilldelning.

Hela budgeten ligger på cirka 3,8 miljarder kronor. Av det står beräknade skatteintäkter för cirka 2,8 miljarder och generella statsbidrag för 1 miljard. Det förväntade budgetresultatet för 2022 ligger på +77 miljoner kronor.

- Vi fortsätter satsningarna på välfärden och att investera i ett växande Nyköping. Vi har en stark befolkningsökning och stor investeringsvilja, det är bra förutsättningar för framtiden även om det också innebär utmaningar, säger kommunstyrelsens ordförande Urban Granström (S).

Förskolor en stor kostnad

Budgetförslaget har en investeringsram på 491 miljoner kronor. De största projekten 2022 är Nyköpings resecentrum, förskola i Tystberga samt förskola och skola i Oppeby. Viktigt är att fortsätta ta fram mark till nya och expanderande företag och till bostadsbyggande.

- Vi håller fast vid de tre fokusområden vi la för mandatperioden och bygger vidare på dem samtidigt som vi nu kan fokusera närmre i detaljer såsom exempelvis försörjningsstöd, livsmedelstrategi och landsbygdsstategi. Allt för att skapa mer resiliens och hållbarhet i vår kommun, säger kommunalråd Martina Hallström (C).

Fler ska arbeta

13 miljoner kronor viks till Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, som snabbt ska försöka få personer ur försörjningsstöd och in i jobb.

Särskilda gröna satsningar i budget handlar bland annat om att fokusera på cirkulär ekonomi, genomföra transportstrategin och utreda möjligheter till en omlastningscentral.  

- Vi fortsätter arbetet med att minska utsläppen genom att minska matsvinnet och energiförbrukningen, byta ut fossila bränslen till förnybara och skydda vår natur och vårt vatten. Vidare fortgår arbetet med att svara upp mot koldioxidbudgeten och kartlägga den kommunala organisationens utsläpp, säger kommunalråd Marco Venegas (MP).

Kommunstyrelsen behandlar förslaget till budget under sitt möte den 20 september. Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige den 12 oktober.