Meny

Toleransprojektet väcker intresse utomlands

5 maj 2021
Barn och utbildning Kommun och politik

Toleransprojektets förebyggande och långsiktiga arbete med ungdomar i Nyköping har genom åren fångat flera europeiska länders intresse. Ledarna har föreläst i Liverpool och för Erasmusstudenter i Nyköping. I veckan hölls ett digitalt möte med en skola i Belgien.

Zoommöte med toleransprojektet

De belgiska skolledarna Karin Heremans och Hasna Hajji, läraren Joris Jaspers samt historielärarna Stefanie Van Brussel och Laurence van Goethem lyssnade på Toleransprojektets ledare Ola Flennegård, Malin Mattsson Flennegård och Maria Ulvenhag.

En grupp forskare och skolutvecklare från belgiska Antwerpen ville lära sig mer om Toleransprojektet. Därför anordnade Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet, som är Toleransprojektets nationella centrum, en Zoomkonferens där tre av Toleransprojektets ledare presenterade Nyköpings arbete.

Jobbar mot socialt utanförskap

Den belgiska gruppen tillhör RAN (Responding to Abuse and Neglect education), ett EU-baserat nätverk av yrkesverksamma inom skolan. Liksom Toleransprojektet arbetar de långsiktigt med utbildning som främjar demokrati och tolerans och motverkar socialt utanförskap och i förlängningen våldsbejakande extremism.

Planerar besök i Nyköping

Utöver presentationen fick konferensdeltagarna möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter om förebyggande arbete med ungdomar utifrån både en svensk och belgisk kontext.

Förhoppningen är att gruppen från Belgien kan genomföra ett sedan länge planerat studiebesök i Göteborg och Nyköping under hösten 2021 eller våren 2022.

Läs mer om Toleransprojektet i Nyköping här.