Meny

Toleransprojektet visar upp sig

27 maj 2019

För tredje året ställer åttondeklassarna i Toleransprojektet ut sina tankar och funderingar i Stadshusets entré. Utställningen pågår i tre veckor.

Projektet ger en sådan gemenskap och hjälper en också i skolan. Nu vågar jag redovisa och stå framför en klass. Jag känner mig mer modig, berättar Tindra Wittbom som till vardags går på Nyköpings högstadium Omega.

Tillsammans med övriga 49 ungdomar i Toleransprojektet har hon deltagit i träffar på Söra, pratat liv och död, värderingar och attityder, kärlek och oro.

Viktiga resor

En resa i förintelsens spår var betydelsefull, men det är hela den inre resan från första träffen till redovisningen inför anhöriga och politiker som är den viktiga, vittnar både elever och ledarna om.

Under alla träffar har eleverna skrivit ner sina tankar och reflektioner kring olika ämnen. En gång författades exempelvis brev till barn som dog i förintelsens läger. Vad hade hänt om barnet fått leva vidare? Vilka egenskaper hade det haft, hur skulle det ha blivit ihågkommet som vuxen?

Och hur vill vi själva att andra ska minnas oss en gång? Vilken person vill vi vara? Många tankar speglas i elevernas texter, som Nyköpingsborna nu kan ta del av i utställningen som öppnade den 27 maj.

Vad är syftet med projektet?

Projektets syfte är att öka förståelsen för alla människors lika värde hos ungdomar och ge dem verktyg att reflektera över sina egna och andras sociala roller och identiteter. Genom att arbeta med unga människors självbild, självförtroende och tillit är målet att hjälpa dem hitta en plats i samhällsgemenskapen.

Toleransprojektet verkar långsiktigt och förebyggande för ökad social sammanhållning. På individnivå stimulerar projektet de unga att medvetet välja att vara den bästa versionen av sig själv, i ett nytt socialt sammanhang.

Toleransprojektet i Nyköpings kommun genomförs som ett samarbete mellan Barn Utbildning Kultur och Social omsorg. Målsättningen är att verktyg från Toleransprojektet ska implementeras i arbete med ungdomars livsvärld även efter projekttidens slut. Både friskolor och kommunala skolor deltar.

Läs mer om Toleransprojektet här.