Tillväxt Nyköping – ny satsning på företag skapar fler jobb lokalt

15 mars 2023

Nyköpings kommun planerar att starta Tillväxt Nyköping tillsammans med Tillväxtinitiativet. Satsningen hjälper lokala små och mellanstora företag att växa och skapar samtidigt nya jobb.

Lokala företag får rekryteringsstöd och kostnadsfri rådgivning kring hur de kan få sina företag att växa. Uppdraget och målet innebär att skapa 1 000 nya jobb för Nyköpingsbor de närmaste fem åren.

– Vi jobbar redan på olika fronter både för att få ner arbetslösheten i Nyköping och för att stötta företagare att utveckla sina verksamheter. Det här är ytterligare en pusselbit för oss, säger Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande.

Beslut om finansiering av satsningen planerar att fattas under kommunstyrelsens sammanträde 20 mars.

– Tillväxtinitiativet har visat på bra resultat tidigare. Deras nätverk och expertkunnande kommer att vara till stor nytta för våra företagare. I Nyköping har vi redan ett starkt innovationsstöd och väl etablerade samarbeten att bygga på. Det här är ett av våra sex prioriterade områden för politiken, säger Ahmad Eid (M), kommunalråd.

Tidigare beprövat koncept

Liknande verksamheter finns redan i flera Stockholmskommuner och i Skåne. Nu väljer företaget att etablera sig i Nyköping.

– Vi ser en stor potential i kommunen. Vårt koncept som bygger på samverkan mellan det offentliga och privata näringslivet är beprövat och stabilt och bedrivs framgångsrikt på flera andra platser. Vi ser fram emot att bygga upp en effektiv verksamhet i Nyköping, säger Michael Treschow, medgrundare för Tillväxtinitiativet.

Tillväxt Nyköping kommer att vara ett komplement till andra aktörer som arbetar jobbskapande. En viktig del är att skapa ökad inkludering.

– Ju fler som arbetar med att skapa nya jobb, desto bättre. Småföretagare har ofta ont om tid att lägga på utveckling och rekrytering. Där är vi ett bra stöd och får också feedback på att vi har varit till stor hjälp för de enskilda företagarna, säger Kevin Ryan, medgrundare för Tillväxtinitiativet.

Tillväxt Nyköping kommer att

  • Fokusera på Nyköpings cirka 4 700 små och medelstora företag (5-50 anställda)
  • stå för ett nätverksforum
  • ge gratis rådgivning kring tillväxtstrategier, identifiera och formulera företagets resursbehov
  • arbeta fram kravprofiler, erbjuda rekryteringsstöd och matcha kandidater med identifierade tillväxtföretag
  • tillsammans med kommunen erbjuda kompetensutveckling av anställningsbara kandidater
  • jobba mot målet att minst 15 procent av jobben går till långtidsarbetslösa
  • ge möjlighet att söka kapital genom nätverket av investerare
  • starta första halvåret 2023

Vad är Tillväxtinitiativet?

Thread AB är kommunens upphandlade leverantör av tjänster för tillväxt och jobbskapande.

Leverantören bedriver sedan tidigare liknande verksamheter i andra delar av landet, exempelvis Tillväxt Stockholm, Tillväxt Botkyrka och Tillväxt Väsby.

Tillväxtinitiativet är ett icke vinstdrivande samverkansinitiativ mellan näringsliv och kommun.

 

Kontaktperson:

Ola Pettersson, divisionschef Näringsliv, kultur och fritid, Nyköpings kommun

0155-24 78 66