Tappställe Fruängskällan fyller brandbilar och pooler

16 maj 2023

Sedan 2019 är tappställe Fruängskällan öppen för nyköpingsborna för att fylla pooler och för bevattning. Speciellt viktigt är det för de delar av Nyköpings kommun där bevattningsförbud ligger kvar sedan sommaren 2022.

Fruängskällan öppnades som en utökad service till nyköpingsborna under det då rådande bevattningsförbudet och har varit en uppskattad service. Även räddningstjänstens brandbilar fyller på vattnet här när det är möjligt.

– Fler och fler blir medvetna om att dricksvattnet inte längre är en outsinlig vara. Och vi är jätteglada att så många nyttjar tappstället Fruängskällan. Nyköpingsborna har förstått allvaret, säger Petronella Keereweer-Ringgren, driftarbetsledare på Nyköping vatten.

Öppet för självservice

Fruängskällan är en grundvattenkälla som ligger vid Bagaregatan 1 vid Nils Oscars bryggeri. Grundvattennivån är just där så hög att vatten måste pumpas bort för att hålla fastigheterna torra.
• Nyckelkod och instruktion hämtar du måndag-torsdag 07:00-16:00 (lunchstängt 12:00-13:00) på Tekniska divisionen, Tillverkarvägen 2 i Nyköping.
• Vatten på Tappställe Fruängskällan hämtar du alla dagar 09:00-21:00.
Instruktion hittar du på nykoping.se/tappstallefruangskallan

Bevattningsförbud i Runtuna och Tystberga

Trots en sen vår är grundvattennivåerna låga i nyköpingsområdet. Därför ligger kommunen kvar med bevattningsförbud i Runtuna och Tystberga sedan juni 2022. Efter den första varma veckan i år (v. 19) blev bristen i Runtuna så kännbar att Nyköping vatten fyllde på reservoaren med tankbil. 

När bevattningsförbud råder ska dricksvatten endas användas till förtäring och hygien. Information om rådande bevattningsförbud finns på nykopings.se/bevattningsforbud

På SGU:s webbsida hittar du aktuella kartorna över grundvattenläget.