Meny

Tack till alla som deltog i samrådet för ny översiktsplan

2 juli 2020
Bo, bygga och miljö Kommun och politik

Samrådet för Nyköping 2040, kommunens förslag på ny översiktsplan, är nu avslutat. Samrådet pågick 12 mars - 26 juni och ca 370 synpunkter har kommit in. Nu startar arbetet med att sammanställa och bemöta synpunkterna, som kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet med planen.

Av de ca 370 synpunkterna kommer omkring 300 från privatpersoner. Samrådet var helt digitalt och de flesta synpunkterna lämnades direkt i översiktsplanens karta och i webbformulär på webben. De öppet hus som kommunen planerade att hålla i skolor på landsbygden och i Stadshuset ställdes in i och med corona-pandemin men ersattes under maj och juni av en turné med möten som arrangerades utomhus.

- Vi är väldigt glada över det stora engagemanget och alla synpunkter som har lämnats in, säger Johanna Friberg, projektledare för Nyköping 2040. Tack till alla som har deltagit och alla som vi har träffat under våren. Vi uppskattar att vi träffade och pratade med nästan 300 personer vid de olika samrådsmötena vilket var värdefullt för oss.

Många av de inkomna synpunkterna handlar om platserna Nävekvarn, Norra Stadsfjärden och Västra Hållet. Ämnen som har engagerat är grönområden, cykelvägar och hållbara transporter.

- Nu kommer vi att arbeta vidare med förslaget till ny översiktsplan, säger Johanna Friberg. Ett uppdaterat förslag beräknas vara klart under första halvan av 2021. Då ställs den nya versionen ut och man kan vara med och tycka till igen.

Även om det inte går att lämna synpunkter kan du fortfarande ta del samrådsförslaget på www.nykoping.se/nykoping2040