Ta chansen att påverka prao- och praktikprocessen

21 april 2023
Barn och utbildning Företag och näringsliv Jobb och arbetsmarknad Barn och utbildning Företag och näringsliv Jobb och arbetsmarknad

Det är flera tusen personer  som årligen gör praktik i Nyköping. Från prao i åk 8 till insatser för personer som står utanför arbetsmarknaden och det finns stora utrymmen för förbättring. Nu har du chansen att påverka vad vi kan göra för att minska administrationen och öka samordningen.

I projektet "Digital plattform" jobbar vi för att införa en digital plattform för praktikplatser. Den ska underlätta planering, samordning och administration kring praktikplatser. Som en del av projektet genomförs nu en workshop den 9 maj, kl 14-15.30, där alla som är berörda av en prao- eller praktikprocess bjuds in att delta.

Varje år får flera tusen personer möjlighet till utbildnings- eller arbetspraktik hos en offentlig eller privat arbetsgivare i Nyköping med omnejd. Att hitta lämpliga praktikplatser i tillräcklig omfattning är ett grannlaga arbete som många olika aktörer gör, utan inbördes samordning.

Inom kommunen är många personer ansvariga som praktiksamordnare, men utan kännedom om varandras kontakter och planering. Därutöver har fristående lokala gymnasieskolor och upphandlade leverantörer till Campus Nyköping och AF behov av praktikplatser.

När: Tisdag 9 maj, kl. 14-15.30, Näringslivets hus

Program:

  • Introduktion - uppdrag, bakgrund kort om erfarenheter från pilot, Christina Johansson, projektledare division Näringsliv, kultur och fritid
  • Panelsamtal - Arbetsgivares syn på prao/praktikprocessen
    Moderator: Elisabet Ström
  • Fikapaus
  • Panelsamtal - Skolors syn på prao/praktikprocessen
    Moderator: Elisabet Ström
  • Samtal i grupp om möjliga nästa steg framåt
  • Avslutning, Christina Johansson

Har du tankar eller idéer som kan föra processen framåt? Anmäl ditt deltagande till Christina Johansson, christina.johansson.1@nykoping.se