Meny

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

1 december 2020
Kommun och politik Barn och utbildning

Folkhälsomyndigheten rekommenderar från och med idag tisdag 1 december att även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 stannar hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra.

Anledningen till att Folkhälsomyndigheten förändrar rekommendationerna är att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet. De bedömer inte att åtgärden kommer att ha någon avgörande effekt på smittspridningen i skola eller samhället i övrigt. Förändringen görs för att skapa lugn och arbetsro i skolan.

Information om förändringen av rekommendationerna skickas ut till vårdnadshavare via rektorer på förskolor och grundskolorna i Nyköpings kommun de närmsta dagarna.

- Vi välkomnar förändringen då vi har en ansträngd situation för medarbetare i förskolan och skolan. Det finns också en del oro. Det här kan förhoppningsvis bidra till en ökad arbetsro för dem, säger Inger Fransson, divisionschef Barn Utbildning Kultur.

Folkhälsomyndigheten poängterar att grundskolan och övriga obligatoriska skolformer samt förskolan är viktiga för barns och ungas utveckling och lärande. Både skolan och förskolan har en samhällsviktig funktion. Utgångspunkten i pandemin är att verksamheterna ska vara öppna och undervisning ska ske i skolan. Men, covid-19-pandemin har inneburit stora påfrestningar för skolverksamheter runt om i Sverige, som har arbetat hårt med att anpassa verksamheten för att minska risken för smittspridning.

Folkhälsomyndigheten betonar att bedömningen om barnens låga smittsamhet, att de generellt sett får milda symtom och att de inte är drivande i smittspridningen kvarstår. Personal i för- och grundskola har heller inte en högre risk att diagnostiseras med covid-19 än andra yrkesgrupper.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.