Svagt resultat för Nyköping 2018

18 mars 2019
Kommun och politik

Idag presenterade den politiska ledningen i Nyköpings kommun resultatet för 2018. Resultatet blev 4 milj kronor vilket är 44 miljoner kronor lägre än budgeterat. 

- Det är ett magert resultat men trots allt ett plus, sa Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande S, när han presenterade årsredovisningen 2018 tillsammans med kommunalråden Martina Hallström, C och Marco Venegas, MP.

Utmaningarna 2018 följer tidigare års utveckling. Det är främst inom division Social omsorg som kostnaderna dragit iväg inom Hemtjänsten, externa placeringar av boende och försörjningsstöd. Men behovet av långvarigt ekonomiskt bistånd minskar. I F-6-området (förskola t o m klass 6) i division Barn, utbildning och kultur har tappet av ett 100-tal elever till friskolor inneburit stora kostnader då verksamheten haft svårt att anpassa sig till förändrade volymer.

Vill ha långsiktiga spelregler

- Många kommuner blev av med de utlovade statsbidragen vid den senaste nationella budgeten. Vi vill ha långsiktiga spelregler som vi kan planera efter. Om regeringen levererar det de sagt att de ska så kan vi klara välfärden. Men om de inte gör det och kommunerna blir utan sina statsbidrag så kommer även Nyköping att få svårigheter med ekonomin, sa Urban Granström och poängterade att Nyköping har Sörmlands lägsta skatt.

Tillväxten i kommunen är ett glädjeämne men innebär även stora investeringar. Antalet påbörjade bostäder var rekordartat 2018 och kommunen fick över 56 000 invånare vid årsskiftet. Fler bostäder behövs eftersom placeringar av asylsökande och anhöriga i tillfälliga boenden är en hög kostnad för kommunen.

Fortsätter fokusera på ekonomi

- Vi kommer att ha ett fortsatt skarpt fokus på ekonomi och mycket pågår  nu, exempelvis översynen inför byte av styrmodell, stort arbete på divisionerna inför budgetarbete 2020, förslag på ekonomiska åtgärder både som ska verkställas och nya som kommer fram utifrån det ständiga kvalitetsarbete som pågår, säger Martina Hallström.

Till de prioriterade uppdragen hör översynen av en ny styrmodell, ett fortsatt fokus på ekonomi, skola, integration och fler nöjda företagare kopplat till NKI-mätningen nöjd-kund-index. Fler skollokaler behövs och arbetet ska fortsätta med inriktning på resultat och integration. Marco Venegas nämnde nya förskolan vid Träffen som ett exempel där förskolan får goda förutsättningar att jobba aktivt med integration.

Många viktiga händelser 2018

Till de viktigaste händelserna under 2018 hörde beslut om Ostlänken i nationell plan, rekord i antalet påbörjade bostäder, eldningsförbud och bevattningsförbud, Räddningstjänstens insatser i Hälsingland, renoveringen av Omega, ny skola på Gripenområdet, Teatertorget invigdes och resultaten i åk 9 ökade.