Meny

Stort underskott har vänts till litet överskott

7 februari 2020
Kommun och politik

När 2019 summeras visar det sig att åtgärder som förändrade arbetssätt och sparkrav har gett resultat i Nyköpings kommuns ekonomi. Tidigare delårsrapport visade på en prognos för hela 2019 på minus 52 miljoner. Det har nu vänts till ett plusresultat.

Redan under våren 2019 infördes kraftiga åtgärder för att vända verksamheternas förväntade underskott. Återhållsamhet med övertid, restriktioner kring inköp och anställningar infördes. Under hösten fattade politiken beslut om anställningsstopp och inköpsstopp.

Nu visar det sig att åtgärderna har gjort skillnad: 2019 års resultat enligt balanskrav landar på 1,1 miljoner plus. Det är 66 miljoner sämre än budget, men betydligt bättre än vad uppföljningarna under året visade. Det redovisade resultatet, utan reavinster, är 14,1 miljoner plus.

- Bra med ett positivt resultat, det stärker våra möjligheter att fortsätta utveckla kommunen. Vi har fortfarande rejäla utmaningar, men det har gjorts stora insatser som ger bra resultat redan nu. Exempelvis inom förskolan, men det har påbörjats förändringsarbete på flera andra håll. Jag vill tacka alla medarbetare för bra insatser under året, säger Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande.

Vård- och omsorgsområdet har fortsatt stora utmaningar och drar över budget med 67 miljoner. Verksamheternas totala minus ligger på knappt 25 miljoner.

Många vakanta tjänster liksom engångsbidrag som exempelvis 15 miljoner kronor för elbussar gör att flera verksamheter visar plusresultat.

Som tidigare år presenteras det detaljerade årsbokslutet under en pressträff i mars.