Statligt miljonstöd för infrastruktursatsningar

4 juni 2021
Bo, bygga och miljö Trafik och resor Kommun och politik

I december 2020 ansökte Nyköpings kommun om statlig medfinansiering för att främja hållbara stadsmiljöer. Totalt rörde det sig om 277 miljoner för att främja hållbara stadsmiljöer. Nu har beskedet kommit och kommunen får nästan hela det sökta beloppet.

- Vi har beviljats 92 procent av det vi sökte om, alltså 255 miljoner kronor. Det känns fantastiskt bra att vi kan säkra dessa infrastruktursatsningar som finns planerade framöver, säger Johan Dahlrot, projektledare för Nyköpings resecentrum.

Bidraget är till för att främja hållbara stadsmiljöer och gäller under perioden 2022 till och med 2029. Mer konkret så ska bidraget gå till medfinansiering av Nyköpings resecentrum, kollektivtrafikåtgärder och cykelbanor. Åtgärderna ska vara genomförda senast 2029 och leda till att fler väljer kollektivtrafik eller cykel för att transportera sig.

I och med bidraget har kommunen åtagit sig att utföra 15 motprestationer.

- Det handlar bland annat om investeringar i gång, cykel och kollektivtrafik, och åtgärder inom mobility management. Även planläggning för bostäder är en del av motprestationerna, säger Johan Dahlrot.

Motprestationerna finansieras genom separata investeringsbeslut och till viss del från driftbudget.

Region Sörmland var medsökande till ansökan genom regionens roll som kollektivtrafikutvecklare och ansvarig för regional utveckling, något som tydligt visar stödet för kommunens planerade åtgärder.

Kommunstyrelsens ordförande Urban Granström är mycket nöjd med allt det arbete som ligger bakom åtgärderna för en hållbar stadsmiljö.

- Byggandet av ett nytt resecentrum med allt vad det innebär är viktiga steg för Nyköpings utveckling. Att vi nu, med hjälp av medel från stadsmiljöavtalen får ännu bättre möjligheter att utveckla ett växande hållbart Nyköping är fantastiskt, säger Urban Granström.

Fakta stadsmiljöavtal

Det var i december 2020 som kommunstyrelsen gav klartecken att ansöka om stadsmiljöavtal. 

Kommuner kan söka statligt stöd upp till 50 procent för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal enligt förordningen om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. Syftet med åtgärderna ska vara en ökad andel persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik.

Pengarna söks av Trafikverket och det finns 1 miljard kronor per år för kommuner och regioner att ansöka om. Åtgärder som man söker stöd för och motprestationer, ska vara genomförda senast under 2029.

Nyköpings kommuns ansökan avsåg 277 miljoner kronor, av dem beviljas kommunen 255 miljoner kronor.

Läs Trafikverkets pressmeddelande om årets stadsmiljöavtal för hållbar stadsutveckling.