Meny

Start för nytt schema på Koggen

30 juni 2021
Omsorg och stöd

Från och med augusti och september 2021 införs en ny rutin för att schemalägga arbetstiden för medarbetare på Koggen, ett av Nyköpings kommuns särskilda boenden.

Målet är att alla medarbetare inom vård och omsorg ska ha ett likvärdigt grundschema med samma förutsättningar oavsett vilken verksamhet man arbetar i inom Nyköpings kommun.

Inriktningen för den nya rutinen att schemalägga är att hålla korta schemacykler för stabilitet och sammanhängande lediga helger. Alla medarbetare får 8-timmarspass (arbetar man deltid får man lika många timmar, men färre pass) och det nya heltidsmåttet för natt används. Inga delade turer eller resurspass ingår.

- Vi har ett politiskt reformarbete att genomföra för att minska antalet delade turer, ofrivilligt deltidsarbete och antalet timvikarier samt höja kvaliteten, kontinuiteten och tryggheten för våra hyresgäster, brukare och kunder, säger Sofia Amloh (S), ordförande i vård och omsorgsnämnden. Den nya rutinen för Koggen möjliggör detta och är ett första steg för förändringen av schemaläggningen inom all omsorgsverksamhet.

Den nya rutinen gör det möjligt att följa upp regelbundet och att parera scheman utifrån de boendes situation och behov.

- Vi har haft en pågående dialog med representanter från divisionens ledningslag och gruppen med enhetscheferna för särskilda boenden, säger Mattias Carlsson, verksamhetschef inom division Social omsorg. Schemaläggningen på Koggen baseras på den grundbemanning som vi diskuterat tillsammans och som såklart kan anpassas utifrån lokala förutsättningar och behov.

Samverkan med facket genomfördes i juni och nästa möte är planerat i augusti. Innan samverkan i augusti genomförs riskanalyser.

- Med arbetet att skapa en heltidsorganisation tar vi vård- och omsorgsyrket in i 2000-talet, säger Mona Larsson Törnqvist, fackligt ombud Kommunal.