SSPF-samverkan ska stävja ungas risk för brott

29 juni 2023
Kommun och politik Omsorg och stöd

I slutet av november 2022 slöt kommunen ett avtal med lokalpolisområde Nyköping om samverkansöverenskommelsen SSPF - Samverkan skola, socialtjänst, polis och fritidssektorn. Arbetet är i full gång med hjälp av Martin Schenström, ny SSPF-koordinator sedan i våras.

porträtt av Martin Schenström

SSPF-koordinator Martin Schenström är igång med arbetet att bygga upp ny samverkan enligt en BRÅs modell och avtal som slöts i slutet av 2022.

SSPF är en modell för brottsförebyggande arbete som kraftsamlar inom områden som kräver samverkan för att nå framgång. Verksamheten byggs upp i Nyköping, förarbetet är gjort och diskussioner förs regelbundet med polis och andra aktörer. Modellen för samverkan börjar ta form.

- Det viktiga är att vi är igång med vårt arbete. Om vi behöver ändra modellen är det bättre att justera efter hand, säger Martin.

Inriktat mot 12-17-åringar

Modellen utgår från ett metodstöd från Brottsförebyggande rådet BRÅ som tillämpas framgångsrikt i många kommuner. Det innebär framför allt samverkan runt unga personer som riskerar att hamna i kriminalitet och drogmissbruk. I arbetet ingår även samverkan med vårdnadshavare vilket gör det möjligt att häva den sekretess som annars gör samarbetet runt individer komplicerat.

- Vi är framför allt intresserade av att nå gruppen mellan 12-17 år som riskerar att utveckla eller redan har ett kriminellt beteende och eller missbruk. Det går ned i åldrarna och det är inte unikt för Nyköping.

Arbetet skapar närmare kontakter

Martin har tio års erfarenhet som socialsekreterare mot ungdomar och har även arbetat som SSPF-koordinator i Norrköpings kommun. Funktionen som SSPF-koordinatör hör organisatoriskt till den förebyggande enheten Ungdomsteamet och ungdomsstödjarna.

Samverkansmodellen ska resultera i närmare kontakter mellan polis och socialtjänst, snabbare samverkan och åtgärder runt individer, ökad skolnärvaro och fler brottsförebyggande åtgärder. Kontakterna mellan berörda verksamheter ökar med SSPF-arbetet, både på individ- och lägesnivå vilket ger förutsättningar för att kunna agera snabbare.

Samverkansarbetet utökas

SSPF-avtalet gäller under 2023-2024. Sedan tidigare finns även EST-avtalet, Effektiv samordning för trygghet, som också är en metod där olika samarbetsaktörer samlar in uppgifter om skadegörelse, ordning och otrygga platser. Det så kallade EST-arbetet med brottsförebyggande inriktning koordineras av enheten Räddning- och Säkerhet som hör till Räddningstjänsten för att uppnå bästa möjliga effekter. SSPF-arbetet samordnas av SSPF-koordinatorn. Tillsammans utökar de sin samverkan om behov av insatser och lägesbilder.

Läs mer om arbetet här på den nya webbsidan på nykoping.se 

På vår webbplats nykoping.se finns även information om ungdomsstödjarnas arbete