Meny

Språk- och kompetensutveckling i hemtjänsten

13 november 2019
Omsorg och stöd Omsorg och stöd - Äldre

I hemtjänsten pågår pilotprojektet Språka som syftar till att kompetensutveckla tillsvidareanställda utrikesfödda vårdbiträden och undersköterskor inom hemtjänsten.

I Språka utbildas språkombud som ska stötta sina kollegor i att träna det svenska språket, på arbetsplatsen.

- Det är viktigt att behärska språket för att kunna genomföra ett bra arbete i hemtjänsten. Språkutbildning är grunden men språkkunskaperna behöver fortsätta stärkas. Språkas modell ger förutsättningar för att träna och utvecklas tillsammans med andra som kan språket, på arbetsplatsen, säger Carina Bark verksamhetschef för hemtjänsten i Nyköpings kommun.

Det här ingår i Språka

  • Utsedda språkombud som stöttar kollegor i språkträning på arbetsplatsen. Deltagarna i Språka har fått möjlighet att stärka sina språk- och yrkeskompetenser genom tre olika språktränande aktiviteter under arbetstid:
  • Språkträning i grupp
  • Yrkessvenska
  • Dokumentationskunskap

    I Språka ingår även:
  • Utbildning i kultur- och normförståelse
  • Cykelkurs

I projektet tar verksamheten också fram en modell för fortsatt arbetsplatsnära lärande kring språkutveckling.

Pilotprojekt i Eskilstuna och Nyköping

Pilotprojektet genomförs inom hemtjänsten i Eskilstuna och Nyköpings kommun. Det startade i januari 2019 och pågår fram till sommaren 2020.

Totalt är det 50 medarbetare som kommer delta i projektet i Nyköpings och Eskilstunas kommuns hemtjänst, varav 20 från Nyköpings kommuns hemtjänst. Tanken är också att kunskaper ska spridas i arbetsgrupperna i hela hemtjänsten, genom språkombuden och genom cheferna som får med sig material till arbetsplatsträffar. 

Den första Språka-gruppen i Nyköping startade i april 2019 och avslutades i november 2019. Den andra gruppen startar i januari/februari 2020.

Eskilstuna och Nyköpings kommuner har tillsammans beviljats finansiering från Europeiska socialfonden (ESF), för att driva Språka.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta:

Helena Lundin
Projektledare för Språka, Eskilstuna kommun
helena.lundin@eskilstuna.se
016-710 35 92