Meny

Solel från Skavsta kan värma Nyköping

21 oktober 2020
Kommun och politik

Som ett led i Nyköpings kommuns arbete att nå Agenda 2030-målen vill kommunen undersöka om grön lokalproducerad energi kan köpas in av Stockholm Skavsta Flygplats AB. Detta som ett komplement till den egenproducerade vattenkraften.

Stockholm Skavsta Flygplats AB planerar i samarbete med en affärspartner att bygga en större anläggning för solenergi på flygplatsområdet. Anläggningen beräknas tas i drift 2021 och kommer att ge lokalt producerad grön energi till flygplatsen och till det verksamhetsområde som planeras för området, men som ligger några år framåt i tiden.

- Många kommuner i Sverige bygger i dag egna solcellsanläggningar. Nyköpings kommun skulle genom ett samarbete mellan Nyköpings Vattenkraft AB och Stockholm Skavsta Flygplats kunna få tillgång till grön närproducerad el utan egen investering, säger Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande.

Elkraft köps in utifrån

I dagsläget levererar Nyköpings Vattenkraft AB den el som används inom kommunens verksamheter. Detta sker delvis genom egenproducerad vattenkraft, men också genom att bolaget köper in kraft från elbolag.  Nu föreslås Nyköpings Vattenkraft AB undersöka om det är möjligt att köpa ca 20 000 MWh årligen till marknadsmässiga priser med solenergi från Stockholm Skavsta flygplats AB.

Beslut om avsiktsförklaringen mellan Nyköpings kommun och Stockholm Skavsta flygplats AB förväntas tas på kommunstyrelsens sammanträde 26 oktober.

- Ett lysande exempel på hur näringsliv och kommun tillsammans hittar lösningar som blir både ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt hållbara för hela samhället och samtidigt ger vinn vinn för båda parter, säger Martina Hallström (C), kommunalråd.

Näringsliv håller ihop arbetet

I kommunen kommer Inköp- och upphandlingsenheten och Näringslivsenheten att beröras av avsiktsförklaringen i samarbete med Nyköping Vattenkraft AB. Arbetet hålls samman av Näringslivsenheten.

- Det är jättebra att Skavsta gör denna investering och att Nyköpings kommun kommer att kunna köpa närproducerad grön solel. Det är ytterligare ett steg i rätt riktning för en grön omställning i Nyköping, säger Marco Venegas (MP), kommunalråd.

Cédric Fechter, vd för Stockholm Skavsta Flygplats AB, säger att de kommer arbeta aktivt för att hitta sätt att göra luftfarten mer hållbar och att fortsätt att interagera med samhället för en bättre miljö.

- Med stort stöd av VINCI Airports miljöpolicy och i samarbete med Nyköpings kommun är Stockholm Skavsta Flygplats stolta över att stå för ett hållbart projekt för vår flygplats och miljön omkring oss, säger han.