Snart upphör återvinningscentralerna att ta emot avfall i säck

25 april 2023
Bo, bygga och miljö Bo, bygga och miljö - Avfall och återvinning

Från och med 1 juni 2023 slutar återvinningscentralerna att ta emot mörka säckar med avfall i. Det ska leda till ökad återvinning och bättre sortering.

Avfallet ska framöver lämnas sorterat och löst i respektive container på kommunens återvinningscentraler. Genomskinliga säckar godtas om de bara innehåller avfall som hör hemma i den brännbara fraktionen.

- Vi gör den här justeringen för att kunna se vilket avfall som lämnas, få en ökad återvinning och minska mängden avfall som lämnas till förbränning. Det blir också lättare för oss att se till att inget farligt avfall hamnar fel, säger Mikael Mellberg, driftchef på Björshults avfallsanläggning.

Förändringen innebär att Nyköping följer normen i övriga landet. I de flesta andra svenska kommuner har förbud mot säckar redan införts.

Tips när säcken slopas

Renhållningen tipsar om hur besöket på återvinningscentralerna kan bli smidigare:

  • Sortera ditt avfall i olika högar redan när du packar bilen. Packa gärna i säckar eller kassar om det behövs vid transporten, men packa upp avfallet när du kommer till återvinningscentralen.
  • Avfall som hör hemma i containern för brännbart avfall får lämnas i genomskinlig säck.
  • Om du ska till Björshults ÅVC kan du ta hjälp av översikten på webben som visar var varje container är placerad. Det avfall som ska lämnas av först packar du sist in i bilen. Översikten finns här. 
  • På Björshult kan du låna en liten vagn för att köra ditt avfall till de olika containrarna.