Snart tas beslut om en ny avfallsplan

17 maj 2023
Bo, bygga och miljö Bo, bygga och miljö - Avfall och återvinning

Inom kort tar politikerna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ställning till den nya avfallsplanen. Planen ska bidra till minskade avfallsmängder och ökad medvetenhet om avfallsfrågor bland medborgarna.

Nyköping och Oxelösund har en gemensam avfallsplan som anger våra mål och aktiviteter för att förebygga och hantera avfall. En ny version av planen har arbetats fram i nära samarbete mellan kommunerna under det senaste året och är nu nära att fastställas.

Enligt förslaget ska fyra målområden prioriteras; 1) minskade avfallsmängder och ökad återanvändning, 2) ökad återvinning, 3) minskad miljöbelastning och 4) människan i fokus. För varje område finns mätbara mål som ska uppnås och beskrivningar kring hur resultaten ska nås.

- Avfallsplanen omfattar allt avfall och gäller alla som bor, arbetar och vistas i kommunerna. Därför är det en stor bredd på de aktiviteter vi föreslår. Målet är att avfallsmängderna ska minska och att medborgarnas engagemang och medvetenhet ska öka, säger Stina Karlsson som är avfallsplanerare i Nyköpings kommun och leder projektet.

Den nya planen ska gälla från och med 1 juli 2023 och fram till år 2030, under förutsättning att den antas av kommunfullmäktige i respektive kommun. Innan dess ska den även beslutas i kommunstyrelsen i Nyköping i slutet av maj.

Fakta, avfallsplanen:

 • Enligt lag måste alla kommuner ha en avfallsplan.
 • Syftet med planen är att:
  - Ange mål och aktiviteter för minskade avfallsmängder och ökad återanvändning och återvinning.
  - Minska avfallets farlighet, säkra hanteringen av farligt avfall och minska miljöbelastningen från avfallshanteringssystemet och nedskräpning.
  - Stärka avfallsfrågan som en del av kommunens fysiska planering.
  - Vara ett aktivt och tydligt ramverk som bidrar till kunskap och engagemang för det gemensamma arbetet med avfallsfrågor i kommunerna.
  - Skapa förutsättningar för att kommunala planer och styrmedel strävar i samma riktning så att en hållbar avfallshantering främjas.