Meny

Snart byggstart för ridanläggningen

25 oktober 2019
Bo, bygga och miljö Kommun och politik Bo, bygga och miljö - Byggprojekt

På kommunstyrelsens möte den 4 november fattas beslut om att bygga en ny ridsportanläggning i Nyköping. Anläggningen kommer att byggas på Arnö och beräknas kosta 79 miljoner kronor. 

Ridsportanläggningen ska byggas på en plats som kallas Nyäng, i närheten av Tekniska divisionens lokaler på Arnö. 

Projektering och upphandling är klar och en anbudsbaserad kalkyl har tagits fram. Kommunstyrelsen väntas den 4 november fatta beslut om att tilldela byggnationen 79 miljoner kronor. Det är Tekniska divisionen som får uppdraget att genomföra byggnationen. 

Kommunalråden ser alla fram emot att inom kort komma igång med byggstart. 

– Jag ser fram emot bygget av nya ridanläggningen och ser i den stora möjligheter att jobba för inkludering, livskvalitet och annan förebyggande insats, säger Marco Venegas (MP) kommunalråd.

Ridsport är en av de största sporterna i Sverige, inte minst på ungdomssidan. Behovet av en ny anläggning har sedan länge varit stort i Nyköpings kommun. 

– Inte minst gäller det alla de tjejer som väntat på en ny ridanläggning. Vi får nu en anläggning som kan leva länge, vilket är en viktig pusselbit i arbetet med långsiktiga investeringar som dessutom på ett klockrent sätt förenar staden med landsbygden. Det är en viktig del i synen på kommunen som en helhet, säger kommunalråd Martina Hallström (C). 

Vad gäller driften av ridskolan får Nyköpings arenor i uppdrag att fortsatt utreda frågan. Samma enhet får även uppdraget att projektera och upphandla inredning och utrustning till den nya ridsportsanläggningen. 

- Huvudfokus är att skapa en fungerande ridskoleverksamhet och att anläggningen dessutom kan erbjuda en långsiktig och hållbar lösning för ridsporten i stort, säger Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande. 

Förutom ridskoleverksamhet ska lokalerna även kunna nyttjas av föreningar inom olika ridsportgrenar och det ska vara möjligt att anordna ridtävlingar där. Andra ändamål som anläggningen kan användas till är fysisk och psykisk rehab genom umgänge med häst samt fritids- och föreningsverksamhet.

Planerad byggstart i januari

Under hela processen har det funnits en dialog med företrädare för olika delar av häst- och ridskolebranschen. 

- Det har varit viktigt för oss i projektet att få deras inspel, så att vi säkerställer att vi bygger rätt slags anläggning med rätt utformning, säger Pasi Rönkkö som är kommunens projektledare för byggnationen. 

Den upphandlade entreprenören kan komma igång med projektering av bygghandlingar redan i år, förhoppningen är att ett första spadtag kan tas redan i januari.

- Om allt går enligt plan ska Nyköpings ridsportanläggning stå färdig under den senare hälften av 2021, säger Pasi Rönkkö.  

Läs mer om projektet och se en film som visar anläggningen på nykoping.se/ridanlaggning.