Meny

Smittan ökar inom vård och omsorg

11 november 2020

Kommunen ser nu en ökning av antalet bekräftade och misstänkta fall av covid-19 inom vård- och omsorgsverksamheten. Läget är allvarligt menar Sofia Amloh (S), ordförande i Vård- och omsorgsnämnden.

- Precis som i övriga samhället ser vi nu också en ökning inom vård- och omsorgsverksamheterna. Vi har bekräftade fall inom både äldre- och demensboenden och hemtjänst. Läget är allvarligt, säger Sofia Amloh (S), ordförande i Vård- och omsorgsnämnden.

Förra veckan togs beslut om att munskydd ska användas i vård- och omsorgsnära arbete. Kommunen avråder också starkt från besök på äldre- och demensboenden.

- Tillsammans behöver vi göra allt vi kan för att minska smittspridningen och skydda äldre som är i riskgrupp så att de inte smittas. Alla som arbetar inom äldreomsorgen gör ett mycket bra och viktigt jobb dygnets alla timmar i denna speciella tid, men det ställer också stora krav på medarbetarna att följa de rutiner och rekommendationer som finns, säger Sofia Amloh.

Av 10 bekräftat smittade hyresgäster på äldre- och demensboende bor nio av dem på det kommunala boendet Mariebergsgården. En bor på Riggargatan, som drivs i privat regi.

- Under den senaste veckan har vi fått en successiv ökning av smittade på Mariebergsgården. Det finns också bekräftade smittade bland medarbetarna. Vi har kontakt med regionens smittskyddsläkare om vilka åtgärder som ska vidtas och vi har säkerställt så att kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska finns tillgänglig som ett expertstöd till de som arbetar på Mariebergsgården. Vi har också stationerat verksamhetschefen för äldre- och demensboende på plats för att bistå med stöd och chefsnärvaro. Det viktiga nu är att arbeta för att bryta smittkedjan bland såväl hyresgäster som hos medarbetare, säger Jan Holmlund, divisionschef Social omsorg.

Vid misstänkt eller bekräftad covid-19 tillämpas kohortvård, vilket betyder att personer som har bekräftad eller misstänkt smitta skiljs från de övriga och vårdas separat med särskild avdelad personal. Personal ska alltså inte gå mellan sjuka och friska.

- Kohortvård är en viktig åtgärd i nuläget som förvisso kräver mer personal. Vi ser över, säkrar upp och utökar bemanningen på Mariebergsgården, säger Jan Holmlund.

Läget onsdag 11 november

Varje vecka, på onsdagar, rapporteras bekräftade och misstänkta fall av covid-19 inom vård och omsorg i både kommunal och privat regi i Nyköpings kommun till Socialstyrelsen. Siffrorna publiceras även på här på kommunens webbplats.

Idag onsdag 11 november finns av totalt ca 2 500 brukare i både kommunal och privat regi:

  • 10 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
  • 2 bekräftade fall inom hemtjänst
  • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall:

  • 11 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
  • 16 misstänkta fall inom hemtjänst
  • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Du kan följa utvecklingen vecka för vecka sedan 20 april på nykoping.se/corona