Meny

Smitta på äldreboende trots vaccination

21 april 2021
Omsorg och stöd

Fyra fall av covid-19 har upptäckts på äldreboende trots att boende är fullvaccinerade. Då smittspridningen är fortsatt hög i Nyköpings kommun kommer division Social omsorg, som en försiktighetsåtgärd, att fortsätta med säkra besök på äldreboenden och hålla dagverksamhet för äldre och växelvård stängda.

- Det är tråkiga omständigheter men vaccination ger inte ett hundraprocentigt skydd. Det är ett bra skydd mot allvarlig sjukdom och död. De som insjuknat igen mår efter omständigheterna bra och har milda symtom, säger Tarja Viitanen, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Folkhälsomyndigheten gick i förra veckan ut med lättnader i restriktionerna för de som blivit vaccinerade mot covid-19, att man kan träffa fler än dem i den närmsta kretsen och börja röra sig lite mer i samhället. Då det är hög smittspridning av covid-19 i Nyköpings kommun fortsätter äldre- och demensboenden med så kallade säkra besök som en försiktighetsåtgärd, även om vaccination av både boende och personal redan har gjorts i stor utsträckning. Dagverksamheten för äldre och växelvården håller fortsatt stängt.

Enligt Folkhälsomyndigheten är det inte klarlagt om vaccinet förutom att skydda mot sjukdom även leder till minskning av smittspridningen. Det finns för få studier om detta.

- Det är ett svårt läge just nu. Vi måste fortsätta vara försiktiga och inte öppna upp för snabbt. Alla behöver hjälpa till och fortsätta följa rekommendationerna för att minska smittspridningen. Det är bara när samhällsspridningen går ner som risken för smitta minskar. Det är också viktigt att vaccinera sig, det spelar roll, säger Sofia Amloh (S), Vård- och omsorgsnämndens ordförande.

Nyköpings kommun och division Social omsorg följer utvecklingen av smittspridningen och har tät kontakt med Region Sörmland och smittskyddsläkaren för bedömningar av åtgärder.