Förslag till ny serviceplan överlämnat av Kommunbygderådet

26 juni 2019
Näringsliv och arbete

Idag presenterade Kommunbygderådet sin slutrapport till Näringslivsenheten i arbetet med att skapa ett förslag till Serviceplan för landsbygden. Underlaget är ett verktyg för Nyköpings kommun i arbetet att ta fram en Serviceplan inför årsskiftet. 

På tolv landsbygdsorter i kommunen har det pågått ett intensivt arbete bland kommuninvånare för att diskutera och prioritera frågor som är viktiga för landsbygdens boende. I rapporten blev det elva orter eftersom Buskhyttan och Nävekvarn slogs samman. Totalt har cirka 2000 personer bidragit till underlaget.

Till uppfattningarna om vad som är landsbygdsorternas viktigaste frågor hör boende, skola, kommunikationer, livsmedel och drivmedel. Sex av tio orter prioriterar boendet högst och exemplifierar med att många äldre vill bo kvar men helst flytta till en bekvämare lägenhet.

Underlaget i slutrapporten har nu presenterats för näringslivsenheten som har ansvaret att ta fram en Serviceplan för landsbygden under hösten. Det fortsatta arbetet under hösten handlar bland annat om att väga in underlaget och få in översiktsplanen i arbetet genom att ge orterna möjlighet att delta i dialoger och workshops. Dessutom ska resultat av företagsbesök och näringslivsstatistik sammanställas för att ge en tydlig bild av företagandet i kommunens landsbygdsorter.

Kommunbygderådet har nu överlämnat sitt underlag till Serviceplan till kommunstyrelsen. Höstens arbete med Serviceplanen kommer även att resultera i att landsbygdsstrategin revideras i Tillväxt- och landsbygdsutskottet.