Meny

Släck – och höj din röst för planeten

6 mars 2020

Earth Hour uppmärksammas över hela världen lördag 28 mars 2020. Nyköpings kommun har deltagit flera år genom nedsläckning av byggnader så som Stadshuset, Vattentornet och Rosvalla.

Kommunen tar i år ett större grepp kring hållbarhetsfrågan och serverar klimatsmart mat i förskola och skola fredag 27 mars samt arrangerar en mässa i Stadshuset för allmänhet och företag lördag 28 mars.

De utökade aktiviteterna kring Earth Hour 2020 är en del av kommunens långsiktiga arbete med hållbar utveckling. Att ha gått från en enkel symbolhandling för klimatet där alla lampor släcks under en timme sista lördagen i mars; Earth Hour, presenteras det i år flera aktiviteter:

  • Redan fredag 27 mars kommer Nyköpings förskolor och skolor att uppmärksamma Earth Hour genom att det serveras en klimatsmart lunch. Kommunens kostorganisation, Måltidsservice, ger också tips på hur man kan äta mer klimatsmart via affischer på förskolorna och skolorna.
  • Mässan i Stadshuset lördag 28 mars är öppen för allmänhet och företagare mellan klockan 15.00 – 19.00. På mässan finns utställare som kommer att ge handfasta råd till både privatpersoner och företagare om vad man kan göra för att leva mer hållbart och ha ett mer klimatsmart företag. Interna utställare är Måltidsservice, Nyföretagarcentrum och Samhällsbyggnad. Externa utställare är bland annat Almi, Region Sörmland och Nobina, One more time och Naturskyddsföreningen.
  • På kvällen är det nedsläckning en timme – Earth Hour. Årets tema är: Släck - och höj din röst för planeten! Mellan klockan 20.30 – 21.30 släcks Stadshuset, Östra skolan, Rosvalla, Rådhuset och Vattentornet ned. Släck du med - och höj din röst för planeten!
  • Nyköpingsguiden finns ett evenemang där alla kan gå in och lägga in aktiviteter kopplade till Earth Hour lördag 28 mars. Bland annat arrangerar Naturskyddsföreningen en klädbytardag på Sörmlands museum, Paltorpshage erbjuder guidade turer för Stjärnskådning och Alla Helgona kyrka bjuder in till konsert med ungdomskören Cantemus.

Kommunens arbete för ett hållbart samhälle

Sedan flera år tillbaka arbetar kommunens verksamheter med Grön omställning för en hållbar utveckling, till exempel inom vård, skola, sophämtning, stadsplanering med mera. I det externa perspektivet kan vi ställa krav i upphandlingar och säkerställa att våra leverantörer lever upp till våra förväntningar inom området.

- Som kommun är det också viktigt att vi är en bidragande part i att tipsa, skapa engagemang och uppmuntra allmänhet och företag till egna aktiviteter i dessa viktiga frågor, berättar Maria Brantö, miljöstrateg på Nyköpings kommun. Därför arrangerar vi i år bland annat klimatsmart lunch och mässan i Stadshuset - Vi vill inspirera och visa att med enkla knep kan man göra en förändring.

Det är en succesiv omställning för en kommun att förändra verksamheter och arbetssätt för att gå mot ett mer hållbart samhälle. Kommunen jobbar även för att genomföra Agenda 2030, som syftar till att skapa ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet och utveckling i världen.

Så kan du vara med och göra skillnad

Tips för hur du som privatperson, företag, skola kan delta i Earth Hour finns samlat på denna webbsida. 

På Världsnaturfondens webbsida finns mer information om Earth Hour så att du kan engagera dig eller bara lära dig mer om deras arbete.