Meny

Skolstart i Nyköpings kommun

6 augusti 2020

Förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning börjar höstterminen på plats i sina lokaler. Kollektivtrafiken stärker upp med extrainsatta bussar för att minska trängseln, kan du gå eller cykla istället är det bättre. Här kan du som elev och vårdnadshavare läsa vad som gäller vid skolstarten.

De generella rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten är kvar och måste respekteras för att minska smittspridningen:

  • barn, elever, vårdnadshavare och personal som känner symtom som snuva, hosta och/eller feber stannar hemma. Observera att detta gäller även vid lindriga symptom
  • barn, elev eller medarbetare som varit hemma och varit sjuk måste ha minst två friskdagar hemma innan man återvänder till förskolan/skolan
  • om det är möjligt: gå, cykla eller använda andra alternativa färdsätt än kollektivtrafiken för att ta sig till jobb, skola eller förskola
  • tvätta händerna länge, noga och ofta.
  • hålla avstånd till varandra

Med anledning av Corona är det utökad städning i alla våra verksamheter. Du hittar kommunens information om Corona på denna webbsida. 

Skolskjuts

Har du ansökt om skolskjuts ska du logga in i e-tjänsten för att se ditt beslut. Finns inget beslut behöver du göra en ansökan i e-tjänsten. Har du frågor, var god kontakta skolskjuts@nykoping.se

Mer information om skolskjuts hittar du på denna webbsida. 

Bussar och kollektivtrafiken

Kan man ta sig till skolan på annat sätt än med kollektivtrafiken ska man göra det, uppmanar Folkhälsomyndigheten. Gå, cykla eller använd andra färdmedel och lämna kollektivtrafiken till dem som absolut måste resa med den. Det är ditt ansvar att hålla avstånd till andra resenärer. Du kanske kan resa innan eller efter rusningstrafiken, så hjälper du till att minska risken för trängsel och smittspridning.

I samband med skolstarten sätts extra bussar in vid rusningstrafik för att minska trängsel ombord. Dessa förstärkningsbussar sätts in på de längre sträckorna där det är långt att cykla (Landsbygdstrafik) och kan komma att se annorlunda ut än de vanliga gröna bussarna. Bussarna kommer att märkas upp och skyltas. För att hjälpa resenärer att hitta rätt, kommer det i början av terminen att finnas kundvärdar där störst behov finns.
Kom ihåg att det fortfarande krävs en giltig biljett för att resa med kollektivtrafiken och att Sörmlandstrafikens kontrollanter arbetar som vanligt i hela länet. Har du frågor, var god kontakta Sörmlandstrafikens kundservice som är öppet alla dagar i veckan, dygnet runt. Telefon: 0771-22 40 00.

Länk till Sörmlandstrafikens webbplats. 

Förskolan

Förskolor är öppna som vanligt och verksamheten håller till utomhus under en stor del av dagen. Även hämtning och lämning av barn sker utomhus när så är möjligt, gärna endast en vårdnadshavare - är man flera personer får de andra vänta utanför gården. Introduktioner av nya barn sker som vanligt utifrån de restriktioner som förskolan tillämpar. Vi fortsätter att prata om vikten av handhygien och att hålla avstånd och försöker ge barnen en sådan vanlig vardag det är möjligt under rådande omständigheter.

För att kunna planera verksamheten så bra som möjligt, ber vi vårdnadshavare att sjukanmäla sitt barn varje dag och att friskanmäla barnet dagen innan återkomst. Här är en länk till alla förskolor. 

Grundskola och fritidshem

Alla kommunens grundskolor startar tisdag 18 augusti. Fritidshemmen är öppna som vanligt. Mer information om starttider får du av din skola närmare skolstart. Skolorna fortsätter att planera och genomföra undervisningen utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och följer Livsmedelsverkets rekommendationer kring skolmatsalen, som att begränsa antalet elever som äter samtidigt och öka avstånden mellan borden. Vi fortsätter att prata med eleverna om corona, det handlar bland annat om hur viktig handhygienen är, att hitta information på rätt webbsidor och inte tro på eller sprida rykten. Idrottslektionerna fortsätter att vara utomhus i början av terminen och vi undviker aktiviteter med mycket fysisk kontakt. Lösningarna ser lite olika ut på olika skolor, beroende på förutsättningar och omständigheter. Här är en länk till alla grundskolor. 

Gymnasieskolan, Nyköpings gymnasium

Nyköpings gymnasium kommer att ha undervisning i skolans lokaler från skolstart den 18 augusti. Vilka tider eleverna börjar den 18 augusti finns på Nyköpings gymnasiums webbsida. 

Skolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar verksamheten genom att till exempel hålla avstånd, undvika större samlingar och vistas utomhus på rasterna. Inne på skolan finns markeringar på golvet och affischer med uppmaningar att hålla avstånd. Beredskap finns att ställa om för distansundervisning om situationen förändras.

Vuxenutbildning, Campus Nyköping

Campus Nyköping kommer att öppna upp för platsförlagda utbildningar och kurser igen i augusti. Avståndet mellan sittplatser i föreläsningssalar och klassrum, matsal, caféet och andra utrymmen utökas genom att schemalägga verksamheterna så att antalet studerande som samtidigt befinner sig i huset halveras.

De flesta platsförlagda utbildningar kommer att ha en kombination av platsförlagt, hemstudier och deldistans. Undervisningen inom Sfi kommer till exempel att vara uppdelad så att klasserna byter av varandra för att minska antalet personer i huset.

Yrkeshögskolan och högskolan som har platsförlagd undervisning, kommer att till största delen ha sin undervisning på plats, men i mindre klasser och med kortare föreläsningar.