Meny

Skavsta får två vattenbombare i juni

3 april 2020
Näringsliv och arbete Barn och utbildning Omsorg och stöd Bo, bygga och miljö Trafik och resor Näringsliv och arbete Kommun och politik Uppleva och göra Nämnder Övriga kategorier

Sverige får två vattenskopande flygplan. Det står klart sedan Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, nyligen tecknat avtal med Saab. Planen stationeras på Stockholm Skavsta flygplats från och med slutet av maj. 

Flygens uppdrag är att förstärka förmågan att släcka bränder från luften. Inte bara i Sverige utan i norra Europa.

De närmaste månaderna kommer MSB tillsammans med Sabb att utveckla arbetssätt för hur flygplanen ska användas. Det sker i nära samarbete med kommunal räddningstjänst och EU. Stockholm Skavsta har tidigare haft ett ”Skopan”-plan stationerat på försök under två säsonger för flera år sedan. Redan då ville många ha planet kvar men beslutet blev att samverka med andra länder om resurserna. Efter de senaste årens torka och bränder har behovet av skopande vattenbombare fått en mycket högre prioritet och är nu ett led i regeringsuppdraget att stärka Sveriges beredskap.

MSBs webbplats finns närmare information.