Meny

Skärpta rekommendationer i Sörmland

23 februari 2021
Barn och utbildning Näringsliv och arbete Kommun och politik

Under tisdagen 23 februari beslutade smittskyddsläkaren i Sörmland om skärpta rekommendationer som gäller omgående och fram till 14 mars. Tidigare rekommendationer kvarstår fortfarande.

Spridningen av covid-19 har åter börjat öka i Sörmland. Det finns samhällsspridning av den brittiska mutationen B.1.1.7. Virusvarianten har visat sig sprida snabbare än icke muterade virus. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller omgående. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer, samt avrådan från icke nödvändiga resor.

Beslutet innebär bland annat att:

  • Avstå från icke nödvändiga resor. Res så smittsäkert som möjligt vid nödvändiga resor.
  • Var och en bör använda engångsmunskyddnär man reser med kollektivtrafik, alltid i rusningstrafik (kl. 7–9 och kl. 16–18) men även vid andra tider så länge det råder utbredd samhällsspridning av covid-19. Detta gäller personer födda 2004 och tidigare.
  • Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika. Detta avser inte förskolor eller klassrumssituationen i grund- och gymnasieskola. Var och en anskaffar eget munskydd. Observera att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd.
  • Begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar. Om man träffar andra personer än de i den egna mindre kretsen, ska man undvika att vara nära varandra. Umgänge sker helst utomhus, men håll avstånd även där.
  • Undvik platser som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel. Välj att handla på tider när minimalt antal andra personer finns i butiken. Vistas i butiken så kort tid som möjligt, och handla helst utan medföljande sällskap.
  • Fortsätt arbeta hemifrån så ofta det är möjligt. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, ska man undvika trängsel, hålla avstånd och försöka träffa så få som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum. Vid luftvägssymtom, även lindriga, ska man stanna hemma och lämna prov för covid-19.

Fortsatta rekommendationer för distansundervisning

  • Smittskyddsläkaren rekommenderar också fortsatt distansundervisning under vecka 9 och 10. Barn Utbildning Kultur hanterar nu frågan och beslut väntas under veckan.
  • 1,5 - 2 meters avstånd till varandra både under arbete och under rast. Arbetsgivaren ansvarar för att en kontinuerlig uppföljning sker. På skolor gäller detta alla vuxna som vistas i skolans lokaler.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gäller självklart som tidigare. 

Läs mer på Region Sörmlands webbplats.

Frågor och svar

Frågor och svar om skärpta regionala rekommendationer - Region Sörmland (regionsormland.se)