Meny

Skärpta allmänna råd införs i Sörmland

5 november 2020
Kommun och politik Omsorg och stöd Näringsliv och arbete Kommun och politik

Den 5 november infördes lokala allmänna råd i Sörmlands län, på grund av ökad smittspridning av covid -19. Det är mycket viktigt att du som bor, jobbar och vistas i länet följer samtliga råd.

Beslutet gäller 5 - 26 november 2020. Restriktionerna kan komma att förändras och tidsperioden kan förlängas – det var och en av oss gör nu är helt avgörande för vad vi kan göra framöver.

Särskilda åtgärder i Nyköpings kommun

- Vi har nyss tagit del av Folkhälsomyndighetens beslut om lokala allmänna råden för Sörmland. Beslutet var i stort väntat och vi beslutar nu under eftermiddagen hur vi ska agera i kommunens verksamheter och återkommer med information imorgon, fredag, säger Mats Pettersson, kommundirektör i Nyköpings kommun. Vårt uppdrag som kommun är brett och förutsättningarna för våra verksamheter är olika. Vi har redan åtgärder som till stor del bedöms som tillräckliga men kommer att komplettera där det behövs för att ytterligare ta vårt ansvar som arbetsgivare, verksamhetsutförare och individer.

Under fredagen publiceras information på kommunens webbplats om eventuella särskilda åtgärder i kommunens verksamheter.

Följande allmänna råd gäller i Sörmlands län, enligt Folkhälsomyndighetens beslut

För den som vistas i Södermanlands län:

 • Du bör inte vistas mer än nödvändigt i inomhusmiljöer med människor som du normalt inte träffar. Utomhusmiljöer omfattas inte av detta råd. Nödvändiga besök för att till exempel köpa livsmedel eller medicin, eller medicinskt motiverad träning i badhus eller gym, omfattas inte heller. Det är dock viktigt att göra sådana besök på tider då risken för trängsel är liten och att man undviker omklädningsrum vid eventuell träning.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Träningar för barn och ungdomar i grundskolan och yngre åldrar omfattas dock inte.
 • Du bör avstå från evenemang som samlar många människor samtidigt, oavsett om det sker inomhus eller utomhus. Det handlar exempelvis om konserter, teatrar, biografer och andra föreställningar, religiösa evenemang och högtidsfiranden. Risken för smittspridning ökar i dessa situationer och det är även riskfyllt med resor till och från sådana evenemang.
 • Undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor tillsammans med

  Rådet innebär en skärpning av kravet på att hålla avstånd till andra människor än de man bor med. Med fysisk kontakt menar vi de människor du träffar och som befinner sig på 1–1,5 meters avstånd, och där själva mötet (kontakten) varar mer än 15 minuter. Den typen av fysiska kontakter bör du helt undvika.

  Du bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra. Det kan handla om vissa idrottsaktiviteter exempelvis kontaktsporter som brottning, ishockey och basket; privata tillställningar som fester, bröllop, kalas, middagar och afterwork; hälso- och skönhetsvård som inte är medicinskt motiverat, exempelvis massage, fotvård, frisör eller skönhetsvård.

För dig som driver verksamhet:

 • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan.
 • De lokala allmänna råden som riktar sig till arbetsplatser och verksamheter är exempel på åtgärder som kan underlätta för enskilda att hålla avstånd och undvika smittspridning. Vilken eller vilka av åtgärderna som kan användas avgörs av den som ansvarar för verksamheten.

Det här är några exempel på åtgärder:

 • En verksamhet kan anpassa öppettiderna genom att utöka eller ändra tiderna så att risken för smittspridning minimeras.
 • Verksamheten kan ha system som visar när det är störst risk för smittspridning eller när man bör undvika att besöka verksamheten.
 • Verksamheten kan informera om hur många som får samlas i lokalen samtidigt.
 • Verksamheten kan försöka styra sina besökare till tider när det är mindre trängsel eller erbjuda digitala alternativ.
 • Verksamheten bör informera om när det är olämpligt att hela familjer eller andra sällskap besöker verksamheten tillsammans, om det inte är nödvändigt. Man kan även erbjuda aktiviteter utomhus för medföljande barn.

Arbetsplatser har pekats ut särskilt i de allmänna råden eftersom en stor del av de som får covid-19 har smittats på jobbet. Arbetsplatserna viktigaste åtgärd är att främja arbete hemifrån eller att möjliggöra flexibel arbetstid så att personalen kan undvika att resa med kollektivtrafiken under rusningstid, under den tid som de lokala allmänna råden gäller.

Observera att skolor regleras i annan ordning.

Läs mer på Region Sörmlands webbplats. Där finns även vanliga frågor och svar listade. 

Läs mer om lokala allmänna råd på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Nyköpings kommun samordnar sin coronahantering

En central samordningsstab har upprättats i kommunen med uppdrag att samla in lägesbilder från kommunens verksamheter utifrån respektive organisations coronahantering. Samordningsstaben analyserar informationen och tar fram en samlad lägesbild för Nyköpings kommun. Den samlade lägesbilden kan ligga till grund för beslut i divisionsledningarna eller i Centrala ledningslaget samt vilken information som ska gå ut internt och externt. Samordningsstaben är inget beslutsfattande organ, linjeorganisationen ansvarar som vanligt för den egna verksamhetens uppdrag.

Ta del av Nyköpings kommuns samlade information om coronahantering. 

All information on nykoping.se can be translated into different languages.