Särskolan byter namn

30 juni 2023

Den 2 juli byter särskolan namn till anpassad skola. Förslag om namnbytet kommer från tidigare elever och riksdagen fattade beslut om ändring juni 2022.

Beslutet att byta namn på särskolan till anpassad skola fattades av riksdagen i juni 2022. Förslaget om att byta namn kommer från elever. Namnet anpassad skola är tydligare än det nuvarande och beskriver skolformen, det vill säga att verksamheten är anpassad utifrån elevernas behov och förutsättningar.

Namnbytet börjar gälla 2 juli 2023:

  • Grundsärskola byter namn till anpassad grundskola
  • Gymnasiesärskola byter namn till anpassad gymnasieskola
  • Komvux som särskild utbildning (Lärvux) byter namn till Komvux som anpassad utbildning

Samtidigt som namnbytet sker träder nya bestämmelser i skollagen i kraft som syftar till stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Mer information finns på Skolverkets webbplats.