Saneringen klar vid gamla macken i Tystberga

20 april 2023
Bo, bygga och miljö

Nu är rivning och sanering av marken klar där gamla bensinmacken stod i Tystberga. Det återstår bara att så gräs inför sommaren. Planarbetet och förberedelse för nybyggnation fortsätter.

- När detaljplanen vunnit laga kraft kommer kommunen att markanvisa ytorna. Det betyder att vi annonserar ut de byggbara markytorna och tar in anbud från intresserade entreprenörer, säger Christopher Wisting, projektledare på mark och exploatering i Nyköpings kommun.

Detaljplanen för området togs fram efter dialoger med boende i Tystberga, för att få med idéer och förslag från invånarna. I februari 2023 hölls ett öppet hus i Tystberga där planförslaget presenterades.  Därefter pågick samråd fram till mars.

Kommunens ambition är att utveckla området med olika typer av bostäder och park.

- Den nya bebyggelsen ska stärka Stationsvägen som huvudstråk i Tystberga och i framtiden ska det finnas möjlighet för nya verksamheter att etableras i byggnaderna, säger Christopher Wisting.

Detaljplanen kan vinna laga kraft sista kvartalet i år. Från markanvisning till färdiga bostäder tar det minst två år.