Sandupptagningen börjar vecka 13

19 mars 2019
Trafik och resor Trafik och resor - Gator och torg

Vi beräknar att påbörja upptagning av vintersand från gator och gång- och cykelvägar vecka 13, 2019.

Arbetet kommer att pågå cirka 5 veckor, med början i de centrala delarna av Nyköping. 

Turordning 2019 enligt följande lista:

 • Centrum
 • Idbäcken
 • Högbrunn
 • Gumsbacken
 • Oppeby
 • Krikonbacken
 • Harg
 • Oxbacken
 • Brandkärr
 • Ekensberg
 • Isaksdal
 • Stenkulla
 • Sjösa
 • Malmbryggshage
 • Rosenkälla
 • Bryngelstorp
 • Brandholmen
 • Arnö
 • Spelhagen Kungshagen

Respektera tillfälliga avstängningar

För att få en effektiv sandupptagning är det viktigt att alla bilister tar hänsyn till datumparkering och respekterar våra tillfälliga avstängningar. 

Vi vill också be fastighetsägare att sopa ut sanden från gångbana till rännsten.

Det är svårt att ta upp sanden när det regnar mycket. Bästa vädret för sandsopning är ett svagt duggregn för då behöver inte vägen först fuktas av ett särskilt fordon innan sopningen startar.