Meny

Samtliga idrottshallar i Nyköpings kommun stängs

22 december 2020

I syfte att minska risken för smittspridning stängs alla idrottshallar från och med 23 december till 7 februari. Ledarledd träning kan fortsätta ske på utomhusarenor.

Uppdaterad 22 januari 

Nyköpings kommuns idrottshallar stängs mellan 23 december och 7 februari medan utomhusarenor kan fortsätta användas av lokala idrottsföreningar kopplade till specialidrottsförbund, om träningen sker ledarledd och i enlighet med riktlinjerna från riksidrottsförbundet. Elitidrott är undantaget enligt direktiv från Folkhälsomyndigheten.

Beslutet är fattat av Kultur- och fritidsnämnden i Nyköpings kommun i syfte att minska smittspridningen av covid-19.

- Vi tycker att det är tråkigt att behöva ta det här beslutet och vi hade önskat att det inte fanns anledning att göra det, säger Karina Josevski (MP), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden. Men, den situation vi befinner oss i kräver detta. Samtidigt ser vi positivt på att det finns olika varianter av träning man kan genomföra på våra utomhusarenor och vi hoppas att föreningarna kan vara i kreativa i att hitta lösningar.

Regeringen meddelade 18 december rekommendationen att all verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och som inte är nödvändig omedelbart bör stängas ned.

Folkhälsomyndigheten har kompletterat rekommendationen 22 december där de menar att så länge utomhusträningen kan ske på ett säkert sätt ur smittskyddssynpunkt, är det bra att anläggningar utomhus kan hållas öppna eftersom motion är viktigt för folkhälsan och träning är en prioriterad verksamhet även under pandemin.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Läs mer om andra åtgärder Nyköpings kommun gör med anledning av de skärpta nationella råden.