Meny

Samsyn ett behov i kommunens kundbemötande

2 oktober 2019
Bo, bygga och miljö Näringsliv och arbete Kommun och politik Uppleva och göra

Nyligen deltog ett 40-tal chefer och medarbetare i kommunen i ett nytt seminarium med föreningen TIllväxt & Tillsyn. Deras utgångsläge var Rättviks kommun som nu är bäst i landet och nu hjälper de många att utveckla företagsklimatet.

Deltagarna fick arbeta intensivt med workshops på temat Fokus nöjd kund. Arbetet förankras just nu i verksamheterna och väcker både intresse och frågor. Det är Samhällsbyggnad, Tekniska divisionen, Kommunikation och Näringsliv som driver arbetet att skapa ett bättre företagsklimat. Rankingresultatet som kom nyligen från Svenskt Näringsliv och som rapporterats på den här webbplatsen, försämrades från förra mätningen.

Arbetssätt behöver förändras

NKI, nöjd kund index där företagarna betygsätter sina egna upplevelser, är på uppåtgående men ligger under snittet i landet. Dagen handlade till stor del om hur vi kan skapa samsyn om allt från utgångsläge och behov till vad företagen ska uppleva och känna i sina kontakter med kommunen. Det blev också diskussion om förändring av interna arbetssätt och samverkan. Flest företagarkontakter skapar ärenden som tillstånd och tillsyn och inom dessa enheter pågår nu utvecklingsarbeten.

Skatteverket ska inspirera

I december blir det en ny inspirationsträff för medarbetare då Skatteverket berättar om sin kulturförändring. De gick från ett läge med urdålig image till en av de tio myndigheter i Sverige som åtnjuter störst förtroende bland allmänheten. Allt genom att ändra den interna och externa synen på kontroll som den viktigaste uppgiften. Det är viktigare att tro på och göra det lätt för kunden att göra rätt – det ger bättre resultat insåg Skatteverket.