Meny

Samarbete ska få färre att prova droger

25 maj 2020
Barn och utbildning

Nyköpings kommunala gymnasieskola och samtliga fristående gymnasieskolor utom en (som har en egen drogplan) har uppdaterat den gemensamma drogplanen. Visionen är att Nyköpings unga ska må så bra och ha så god självkänsla att de inte känner att de behöver någon form av droger.

Principen för drogplanen är att det ska vara svårt att bruka droger och lätt att få hjälp att sluta. Polis, socialtjänst, skola och vårdnadshavare behöver samarbeta för att nå framgång. Vilka åtgärder som sätts in på respektive skola är en fråga för de enskilda rektorerna, eftersom skolorna har olika förutsättningar och behov.

Tillsammans ökar möjligheterna

Skolorna har enats om att det förebyggande arbetet ska ske genom undervisning, samverkan och stödjande verksamhet. Studier visar att skrämseltaktik gällande alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) kan få motsatt effekt, exempelvis att konsumtionen av alkohol ökar. Men genom att skapa delaktighet, engagemang och tankeutbyte genom diskussioner och övningar minskar användningen.

Ett metodmaterial, ANDT på schemat (http://andt.drugsmart.com/), finns framtaget med fakta, referenser och litteraturtips för planering av undervisningen. Kritisk källgranskning är utgångspunkten i frågeställningar som ”vad säger lagar och regler om bruk och hantering av ANDT-produkter” och ”vilka konsekvenser får ANDT-bruk för individen och omgivningen, ekonomiskt och socialt”.

Drogtester kan förekomma

Drogplanen för gymnasieskolorna i Nyköping tar också upp att det är viktigt att skolan samverkar med vårdnadshavarna, gärna även efter att eleven fyllt 18 år. Rektor kan besluta om avsökningar med narkotikahund i skolans lokaler samt drogtester av elever. Men att dessa riktade insatser kan förekomma ska förtydligas i förväg för vårdnadshavare och elever.
Läs den fullständiga drogplanen här.