Meny

Så stärker vi yrkessvenskan i vård och omsorg

24 mars 2021

I syfte att kompetensutveckla utrikesfödda medarbetare i det svenska språket har hemtjänsten i Nyköping och Eskilstuna kommun deltagit i projektet Språka. Nu finns ett resultat och en metod för hur lärdomarna ska användas.

Att skapa förutsättningar för språkutveckling på arbetsplatsen är en av de utmaningar som kommuner i hela Sverige ställs inför när vi bygger framtidens trygga och säkra omsorg. 

Förbättrad dokumentation och nya idéer

Hemtjänsten i Nyköpings och Eskilstuna kommun har sedan 2018 deltagit i Språka, ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden (ESF), med sikte på utvecklingen av yrkessvenska på arbetsplatsen. Bland annat genom språkombud – medarbetare som har fått särskild utbildning i att stöttar kollegor på sin arbetsplats i att träna det svenska språket. Språkombud i Nyköping fick vård- och omsorgsnämndens innovationspris 2020. 

Ökad medvetenhet kring frågor om kultur och normer på jobbet, cykling och att förbättra den sociala dokumentationen är andra delar i projektet. 

– Ett av målen med satsningen har varit förbättrad dokumentationsförmåga, vilket vi har sett goda resultat på i projektet genom bättre genomförandeplaner. Satsningen på språkombud ska fortsätta. Det bygger dels på att språkombuden finns kvar i verksamheten, dels på att fler får möjlighet att bli språkombud på våra arbetsplatser. Alla delar som funnits med i projektet bedöms vara kvalitetshöjande, säger Carina Bark verksamhetschef för hemtjänsten i Nyköpings kommun. 

Projektet har också gett nya idéer, till exempel så har hemtjänsten köpt in en språkapp, som komplement till övrig språkutveckling på arbetsplatsen.

Det här är Språka

  • Utsedda språkombud som utbildas och stöttar i språkträning på arbetsplatsen
  • Språkträning i grupp 
  • Yrkessvenska
  • Dokumentationskunskap
  • Utbildning i kultur- och normförståelse
  • Cykelkurs

I Nyköping har runt 15 medarbetare deltagit i Språka. Men fler medarbetare i hemtjänsten får tillgång till lärdomar och kunskaper genom att deltagare och chefer sprider det genom en metod för arbetsplatsnära lärande.

Chefer blir nyckelpersoner att ständigt i sina arbetsgrupper se över och ta upp frågan om behov av språkkunskaper och cykling och se till att det blir en del av den kontinuerliga kompetensutvecklingen för medarbetare.

Ett samarbete

Pilotprojektet Språka finansieras genom Europeiska socialfonden (ESF). Regionförbundet Sörmland har finansierat projektets ansökan, medverkat i arbetet med ansökningen och sitter med i projektets styrgrupp.

Forskning och utveckling i Sörmland (FOUI) samt Vård- och omsorgscollege står bakom projektet.

Film om Språka

Nu är projektet Språka i slutfasen och har sammanfattas i en film – en spridningskonferens. Filmen handlar om resultatet och hur kommunerna planerar att använda lärdomarna i ett arbetsplatsnära lärande i framtidens vård och omsorg. 

I filmen får du höra språkombud och deltagare, projektledare och chefer och andra som varit delaktiga under projektets gång. 

Filmen sändes den 24 mars kl 14 och ligger kvar till 30 april.

Kontakt

Helena Lundin, projektledare Eskilstuna kommun
Telefon: 070-833 27 33
e-post: helena.lundin@eskilstuna.se