Så sparar kommunen på belysning

14 november 2022
Bo, bygga och miljö Kommun och politik

De höjda priserna på el gör att Nyköpings kommun ser över sin förbrukning inom många områden, bland annat belysning. Men julbelysningen blir kvar.

Belysning i en kommun fyller flera funktioner. En av de viktigare är trygghet och säkerhet längs vägar, gångstråk och i områden där det rör sig många. Annan belysning, som den som sätts upp inför jul, är stämningsskapande men inte lika viktig för att se bra.

I vinter kommer gatubelysningen vara tänd en halvtimme kortare varje dag – 15 minuter på morgonen och 15 minuter på kvällen. Det sparar cirka 5 procent av förbrukningen.

Julbelysningen tänds som vanligt

Däremot får julbelysningen vara kvar i sin helhet. Den är redan utbytt till led och besparingen genom att dra ner på användningstiden skulle bli alltför liten i förhållande till betydelsen för stämningen.

I takt med att armaturer byts ut så att de passar ledlampor sänks förbrukningen ytterligare. Men det är ett långsiktigt arbete och kräver investeringar.

– Vissa områden är redan utbytta och i nyare områden exempelvis på Arnö är det ledarmatur från början. Vi ser nu över vilka sträckor där det är mest effektivt att byta ut armaturer och försöker göra det i en snabbare takt än planerat, säger Johan Rubin, utredningschef på tekniska divisionen.

Björshult har fått bättre belysning

Under hösten 2022 byttes sex armaturer på återvinningscentralen Björshult ut mot led. Det är bra både för kunderna, ekonomin och miljön.

– Vi har räknat ut att vi sparar ungefär 2 000 kwh i månaden på de nya armaturerna, säger Mikael Mellberg, driftchef på Björshult.

Armaturerna gör stor skillnad nu under den mörka årstiden, eftersom de nya led-lamporna lyser upp bättre än vad de gamla lamporna gjorde.

– Vi har ungefär 2 000 besökare i veckan. Det är bra både för dem och för våra medarbetare att området är ordentligt upplyst, säger Mikael Mellberg.

Fakta

  • Ledlampor drar cirka 50 procent mindre el än traditionell belysning och håller längre. Det gör att det viktigaste för elförbrukningen är att se till att ha led där det går.
  • Det går inte att sätta in led-lampor i gamla gatuarmaturer, utan hela armaturen måste bytas ut.